Vyhlásenie 2. kola 

prijímacieho konania 

na školský rok 2015/2016

 
Vedenie SOŠ v Kežmarku po vykonanom zápise žiakov do učebných a študijných odborov vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na školský rok 2015/2016 na voľné – nenaplnené miesta pre žiakov v nasledujúcich odboroch:
 

3178 F výroba konfekcie  

3661 H murár 

3355 H stolár 

6456 H kaderník 

6489 H hostinský, hostinská 

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár

3658 K mechanik stavebno - inštalačných zariadení 

6446 K kozmetik 

6352 M obchod a podnikanie 

 
Termín uskutočnenia: 16.  jún 2015
 
Prihlášky do 2. kola môže zákonný zástupca žiaka podávať na adresu našej školy najneskôr do 5. júna 2015. Prihlášku vydá výchovný poradca príslušnej základnej školy, ktorú žiak navštevuje.
 
 
 


Charakteristiky jednotlivých odborov a profily absolventov nájdete v hlavnom menu, položka "Zoznam a charakteristika odborov".

 

INFORMÁCIA O MOŽNOSTIACH POBERANIA ŠTIPENDIA NA NAŠEJ ŠKOLE:

Naša škola ponúka aj v tomto školskom roku 2014/2015 pre našich študentov štipendium.

Sociálne štipendium

Je poskytovanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. podľa § 149 štipendium. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského roku a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa (22,61 € až 45,21 €).

Prospechové štipendium

Je poskytované len pre rómskych študentov stredných škôl Nadáciou Rómsky vzdelávací fond. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v 2.  polroku predchádzajúceho školského roku a od pravidelnej dochádzky žiaka do školy (30 € až 45 €).

Viac informácií poskytnú žiakom triedni učitelia. 

 

 

Novinky

Výsledkové listiny prijímacích skúšok na študijné odbory - 1.kolo

14.05.2015 13:27
V priložených súboroch si môžete pozrieť výsledky prijímacieho konania na študijné odbory po 1.kole: Kozmetik.PDF (503783) Mechanik SIZ.PDF (251611) Obchod a podnikanie.PDF...

Prijímačky na šk. rok 2015/2016

30.03.2015 08:46
V priložených súboroch si môžete pozrieť kritéria k prijímaciemu konaniu na šk. rok 2015/2016: kriteria_učebné_odbory_15_16.pdf (2429057) kriteria_stud_odbory_15_16.PDF (2648485)  

Vianočná výzdoba tried

12.12.2014 18:36
Tento týždeň sa v našej škole niesol v znamení súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Hoci víťazom sa stala IV. LŠ - odbor kozmetik, aj pre ostatné triedy je najväčšou odmenou, že prostredie v ktorom...

Pamätný list svätého Gorazda pre Olivera Troppa

12.11.2014 11:00
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa študentov 11. novembra 2014 udelil Oliverovi Troppovi, žiakovi IV.HŠ našej školy, Pamätný list...

Nový šk. rok 2014/2015

24.08.2014 03:28
Slávnostné otvorenie šk. roka 2014/2015 sa uskutoční v utorok 2. septembra 2014 o 9:00 hod. v átriu školy.

Výsledky 2. kola prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na šk. rok 2014/2015

22.08.2014 14:00
V priloženom dokumente si môžete pozrieť výsledky 2. kola prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na šk. rok 2014/2015: výsledky_2kolo_ps_nadstavbove_studium_14_15.PDF (426462)