Novinky

Potvrdzovanie tlačív

25.08.2016 09:56
Oznamujeme žiakom, že potvrdenia o návšteve školy, potvrdzovanie žiadanky na autobus a vlak, potvrdenie na prídavky na deti a iné tlačivá budú potvrdzovať žiakom resp. ich zákonným...

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na školský rok 2016/2017 na nadstavbové štúdium

27.06.2016 09:17
V priloženom súbore si môžete pozrieť kritéria prijímacieho konania na školský rok 2016/2017 na nadstavbové štúdium: Vyhlásenie prijímacieho konania na školský rok 2016-2017 na nadstavbové...

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok na nadstavbové štúdium na šk. rok 2016/2017

23.06.2016 11:28
V priloženom súbore si môžete pozrieť výsledky 1. kola prijímacích skúšok na nadstavbové štúdium na šk. rok 2016/2017: výsledkové listiny_nadstavba_2016.PDF (1248261)

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok na denné štúdium na šk. rok 2016/2017

21.06.2016 11:48
V priloženom súbore si môžete pozrieť výsledky 2. kola prijímacích skúšok na denné štúdium na šk. rok 2016/2017: výsledkové_listiny_2_kolo_denné_štúdium_.PDF (1091816)  

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2016/2017

16.05.2016 17:22
Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok po vykonanom zápise žiakov do učebných a študijných odborov vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na šk. rok 2016/2017: Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na...

Výsledkové listiny prijímacích skúšok na šk. rok 2016/2017

13.05.2016 11:00
V priložených súboroch si môžete pozrieť výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2016/2017: výsledkové_listiny_ 2_ročné_učebné_odbory.PDF (718796) výsledkové_listiny_ 3_ročné_učebné_odbory.PDF...