Charakteristiky jednotlivých odborov a profily absolventov nájdete v hlavnom menu, položka "Zoznam a charakteristika odborov".

 

INFORMÁCIA O MOŽNOSTIACH POBERANIA ŠTIPENDIA NA NAŠEJ ŠKOLE:

Naša škola ponúka aj v tomto školskom roku 2014/2015 pre našich študentov štipendium.

Sociálne štipendium

Je poskytovanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. podľa § 149 štipendium. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského roku a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa (22,61 € až 45,21 €).

Prospechové štipendium

Je poskytované len pre rómskych študentov stredných škôl Nadáciou Rómsky vzdelávací fond. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v 2.  polroku predchádzajúceho školského roku a od pravidelnej dochádzky žiaka do školy (30 € až 45 €).

Viac informácií poskytnú žiakom triedni učitelia. 

 

 

Novinky

Ponuka voľného pracovného miesta upratovačky

16.11.2015 15:46
Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru upratovačku. Podrobnejšie informácie o tomto pracovnom mieste sa dočítate v priloženom dokumente: Voľné...

Ponuka voľného pracovného miesta učiteľa

03.11.2015 16:45
Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru učiteľa akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov slovenský jazyk a literatúra....

Slávnostné zahájenie šk. roka 2015/2016

26.08.2015 10:28
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné zahájenie šk. roka 2015/2016 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2015 o 9:00 hod v átriu...

Výsledková listina prijímacích skúšok na nadstavbové štúdium - 2. kolo, 25.8.2015

25.08.2015 11:48
vysl.listina_nadstavba.PDF (170842)

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na školský rok 2015/2016 na nadstavbové štúdium

01.07.2015 08:39
Vedenie SOŠ v Kežmarku po vykonanom zápise žiakov do učebných a študijných odborov vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na školský rok 2015/2016 pre nadstavbové štúdium. Termín...

Výsledkové listiny prijímacích skúšok na nadstavbové štúdium

26.06.2015 14:03
V priložených súboroch si môžete pozrieť výsledky prijímacieho konania na nadstavbové štúdium pre školský rok 2015/2016: podnikanie v remeslach a sluzbac.PDF (474079) spolocne stravovanie.PDF...