Charakteristiky jednotlivých odborov a profily absolventov nájdete v hlavnom menu, položka "Zoznam a charakteristika odborov".

 

INFORMÁCIA O MOŽNOSTIACH POBERANIA ŠTIPENDIA NA NAŠEJ ŠKOLE:

Naša škola ponúka aj v tomto školskom roku 2014/2015 pre našich študentov štipendium.

Sociálne štipendium

Je poskytovanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. podľa § 149 štipendium. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského roku a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa (22,61 € až 45,21 €).

Prospechové štipendium

Je poskytované len pre rómskych študentov stredných škôl Nadáciou Rómsky vzdelávací fond. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v 2.  polroku predchádzajúceho školského roku a od pravidelnej dochádzky žiaka do školy (30 € až 45 €).

Viac informácií poskytnú žiakom triedni učitelia. 

 

 

Novinky

Prijímačky na šk. rok 2015/2016

30.03.2015 08:46
V priložených súboroch si môžete pozrieť kritéria k prijímaciemu konaniu na šk. rok 2015/2016: kriteria_učebné_odbory_15_16.PDF (2524831) kriteria_stud_odbory_15_16.PDF (2648485)  

Vianočná výzdoba tried

12.12.2014 18:36
Tento týždeň sa v našej škole niesol v znamení súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Hoci víťazom sa stala IV. LŠ - odbor kozmetik, aj pre ostatné triedy je najväčšou odmenou, že prostredie v ktorom...

Pamätný list svätého Gorazda pre Olivera Troppa

12.11.2014 11:00
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa študentov 11. novembra 2014 udelil Oliverovi Troppovi, žiakovi IV.HŠ našej školy, Pamätný list...

Nový šk. rok 2014/2015

24.08.2014 03:28
Slávnostné otvorenie šk. roka 2014/2015 sa uskutoční v utorok 2. septembra 2014 o 9:00 hod. v átriu školy.

Výsledky 2. kola prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na šk. rok 2014/2015

22.08.2014 14:00
V priloženom dokumente si môžete pozrieť výsledky 2. kola prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na šk. rok 2014/2015: výsledky_2kolo_ps_nadstavbove_studium_14_15.PDF (426462)

2. kolo prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na šk. rok 2014/2015

01.07.2014 17:51
V priloženom dokumente si môžete pozrieť informácie o 2. kole prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na šk. rok 2014/2015: 2_kolo_prijimacieho_konania_na_sk_rok_2014_2015_nadstavba.PDF...