Novinky

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

16.12.2015 15:24
Riaditel'ka školy týmto oznamuje, že 8.1.2016 (piatok) bude udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na základe odporúčania Ministerstva školsva, vedy, výskumu a športu v rámci...

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

29.11.2015 10:16
Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods. 10...

Ponuka voľného pracovného miesta upratovačky

16.11.2015 15:46
Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru upratovačku. Podrobnejšie informácie o tomto pracovnom mieste sa dočítate v priloženom dokumente: Voľné...

Ponuka voľného pracovného miesta učiteľa

03.11.2015 16:45
Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru učiteľa akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov slovenský jazyk a literatúra....

Slávnostné zahájenie šk. roka 2015/2016

26.08.2015 10:28
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné zahájenie šk. roka 2015/2016 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2015 o 9:00 hod v átriu...

Výsledková listina prijímacích skúšok na nadstavbové štúdium - 2. kolo, 25.8.2015

25.08.2015 11:48
vysl.listina_nadstavba.PDF (170842)