Novinky

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2016/2017

16.05.2016 17:22
Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok po vykonanom zápise žiakov do učebných a študijných odborov vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na šk. rok 2016/2017: Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na...

Výsledkové listiny prijímacích skúšok na šk. rok 2016/2017

13.05.2016 11:00
V priložených súboroch si môžete pozrieť výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2016/2017: výsledkové_listiny_ 2_ročné_učebné_odbory.PDF (718796) výsledkové_listiny_ 3_ročné_učebné_odbory.PDF...

Prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

30.03.2016 09:28
V priložených súboroch si môžete pozrieť kritéria na prijímacie konanie pre šk. rok 2016/2017: Oznam o prijímacom konaní pre šk. rok 2016_2017.pdf (115842) Kritéria k prijímaciemu konaniu pre školský...

Úspech našej žiačky na výstave Svadobné dni & Beauté 2013 v Nitre

14.02.2013 09:03
Dňa 25. januára 2013 v Nitre v areáli Agrokomplexu úspešne reprezentovala našu školu na 4. ročníku Svadodné dni & Beauté 2013 v súťažnej kategórii kaderníkov a vizážistov Naj nevesta 2013...

2. ročník nohejbalového turnaja O pohár vedúceho odboru školstva PSK

28.11.2012 10:49
    Dňa 22. 11. 2012 boli SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok a SOŠ Kušnierska brána, Kežmarok hostiteľmi nohejbalového turnaja učiteľov stredných škôl O pohár vedúceho odboru školstva...