Novinky

Kritéria k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2017/2018

14.03.2017 17:48
V priložených súboroch si môžete pozrieť kritéria na prijímacie konanie pre šk. rok 2017/2018:  Kritéria_študijné_odbory_2017_2018.pdf (249517) Kritéria_učebné_odbory_2017_2018.pdf...

Rodičovské združenie

11.01.2017 10:59
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia v stredu 18. januára 2017 o 15:30 v triedach v budove školy. Na združení...

Prenájom nebytových priestorov

08.12.2016 14:37
SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje, že má v úmysle prenajať na 1 rok nebytové priestory o rozlohe 39,78 m2. Bližšie informácie sú na úradnej tabuli VÚC Prešov.

Kvapka ľudskosti 2016

03.11.2016 08:54
Vo štvrtok 27. októbra 2016 sa konal na našej škole už 9. ročník humanitárnej akcie Kvapka ľudskosti. Darovať krv v tomto roku prišlo 97 darcov, z toho 25 žiakov a 7 učiteľov našej školy. Aj keď sa v...

Rodičovské združenie

30.09.2016 08:47
Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. októbra 2016 o 15.30 hod. v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy. Následne...

Slávnostné otvorenie novej telocvične

21.09.2016 10:47
Dňa 16. septembra 2016 bola po komplexnej rekonštrukcii a prístavbe nových priestorov slávnostne otvorená nová telecvičňa pre žiakov našej školy. Pásku slávnostne prestrihli podpredseda PSK JUDr....