Záujmové krúžky v šk. roku 2016/2017

 

Názov záujmového krúžku

Vedúci krúžku

Miesto a čas konania krúžku

Líčenie, vizáž, ošetrovanie pleti
Bc. Viera Adámková
pondelok
14.15-16.15
SOP kozmetik
Prístroje v kozmetike
Daniela Kolodzejová
pondelok
14.15-16.15
SOP kozmetik
Denná starostlivosť o vlasy
Bc. Eva Cehuľová
utorok
14.15-16.15
SOP kaderník
Vlasy korunou krásy
Bc. Vladislava Hovancová
utorok
14.15-16.15
SOP kaderník
Základy šitia a pletenia
Bc. Lýdia Koreňová
streda
13.30-15.30
SOP výroba konfekcie
Environmentálny krúžok
Mgr. Slavomír Laskovský
utorok
14.15-16.15
SOP murár
Práca s drevom
Bc. František Cehuľa
utorok
14.15-16.15
SOP stolár
Ekonomika hrou
Ing. Marek Gáborčík
utorok
14.30-16.30
uč. 31
Ručné spracovanie dreva
Bc. František Cehuľa
štvrtok
14.00-16.00
SOP stolár
Tvorivé dielne - výrobky z dreva
Milan Starinský
pondelok
13.30-15.30
SOP stolár
Základy šitia a pletenia
Bc. Lýdia Koreňová
utorok
14.00-16.00
SOP krajčír
Environmentálny krúžok
Mgr. Slavomír Laskovský
pondelok
13.30-15.30
SOP murár
Ekonomika hrou
Ing. Marek Gáborčík
pondelok
13.30-15.30
SOP murár
Športové hry
Mgr. Mária Galliková
pondelok
14.30-16.30
telocvičňa
Gastro - krúžok
Ing. Dana Gašparová
piatok
14.30-16.30
uč. 25
Nechtový dizajn
Mgr. Jarmila Gurková
streda
14.15-16.15
uč. 20
Atletika - dievčatá
Mgr. Iveta Grigláková
utorok
15.00-17.00
telocvičňa
Atletika - chlapci
Mgr. Iveta Grigláková
štvrtok
15.00-17.00
telocvičňa
Tvorivý svet
Ing. Slavomíra Huťová
streda
14.15-16.15
uč. 25
Cestovateľský krúžok
Mgr. Ján Husár
štvrtok
14.15-16.15
uč. 32
Nemecká konverzácia
Mgr. Ing. Dana Chebanová
štvrtok
14.30-16.30
uč. 25
Historický krúžok
Mgr. Vladimír Janeček
štvrtok
14.30-16.30
uč. 26
Tvorivé písanie
Mgr. Monika Juchová
pondelok
14.30-16.30
uč. 29
Tvorivá dramatika
Mgr. Zuzana Jurská
pondelok
14.30-16.30
uč. 22
Prvá pomoc
MVDr. Drahomíra Jurášková
pondelok
14.15-16.15
uč. 27
Mediálna komunikácia
PaedDr. Palmíra Kendžírová
utorok
14.15-16.15
uč. 26
Praktická korešpondencia
Mgr. Mária Pjonteková
utorok
14.15-16.15
uč. 33
Počítačová grafika
Ing. Martin Sokáč
štvrtok
14.15-16.15
uč. 31
Nohejbal
Ing. Martin Sokáč
streda
14.30-16.30 
telovičňa
Krúžok účtovníctva
Ing. Monika Sokáčová
utorok
14.15-16.15
uč. 22
Internetové stránky
Ing. Martin Valluš
štvrtok
14.15-16.15
uč. 32
Florbal
Mgr. Igor Vaverčák
piatok
14.15-16.15
telocvičňa
Kondičné cvičenia
Mgr. Igor Vaverčák
streda
14.15-16.15
telocvičňa