Poradné orgány RŠ v šk. roku 2014/2015

 

Rada školy:

 • Ing. Martin Šimonov - predseda (za pedagog. pracovníkov)

 • Ing. Tatiana Bizubová - podpredseda (za pedagog. pracovníkov)
 • Ľudmila Podolská - člen (za nepedagog. pracovníkov)
 • Jozef Galica - člen - (za rodičov)
 • Edita Kosárová - člen - (za rodičov)
 • Ing. František Tropp - člen - (za rodičov)
 • Ing. Danka Hudačová - člen - (za VÚC)
 • Jozef Gaľan - člen - (za VÚC)
 • Jozef Grivalský - člen - (za VÚC)
 • Ing. Jozef Harabin - člen - (za VÚC)
 • Oliver Tropp - člen - (za žiakov)