Rozdelenie tried v školskom roku 2016/2017

 

Učebné odbory:

     

Trieda

Triedny učiteľ

Učebný odbor

Kód odboru

Vyučovací týždeň

I.AU
Mgr. Žembovič
výroba konfekcie
stavebná výroba
3178 F
3686 F
PT/NT
pondelok
I.A
Mgr.Husár
stolár
murár
kaderník
3355 H
3661 H
6456 H
PT
I.B
Ing. Gašparová
čašník, servírka
kuchár
hostinský, hostinská
6444 H
6445 H
6489 H
PT
II.AU 
Mgr. Galliková
výroba konfekcie
stavebná výroba
3178 F
3686 F
PT/NT
pondelok
II.A
Ing. Valluš
stolár
hostinský, hostinská
3355 H
6489 H
NT
II.B
Ing. Huťová
murár
kaderník
3661 H
6456 H
NT
II.C
Ing. Sokáč
čašník, servírka
kuchár
6444 H
6445 H
PT
III.A
Mgr. Chebanová
stolár
murár
kaderník
3355 H
3661 H
6456 H
PT
III.B
Ing. Šimonov
hostinský, hostinská
6489 H
NT
III.C
Mgr. Hablovičová
čašník, servírka
kuchár
6444 H
6445 H
NT

  

Študijné odbory:

 

Trieda
Triedny učiteľ
Študijný odbor
Kód odboru
Vyučovací
týždeň
I.GŠ
Mgr. Juchová
mechanik SIZ
kozmetik
3658 K
6446 K
PT/NT
II.GŠ
Mgr. Gurková
mechanik SIZ
kozmetik
3658 K
6446 K
PT-po
NT-po-pia
II.HŠ
Ing. Kozáková
obchod a podnikanie
6352 M
PT/NT
III.GŠ
Mgr. Bednarčíková
mechanik SIZ
kozmetik
3658 K
6446 K
PT-po-pia
NT-po
III.HŠ
Mgr. Jurská
manažment RCR
obchod a podnikanie
6324 M
6352 M
PT/NT
IV.HŠ
Ing. Marková
obchod a podnikanie
kozmetik
6352 M
6446 K
PT-po
NT-po-pia

 

 Nadstavbové štúdium:

  

Trieda

Triedny učiteľ

Študijný odbor

Kód odboru

Vyučovací
týždeň
I.AN
Ing. Gáborčík
podnikanie v RaS
spoločné stravovanie
vlasová kozmetika
6403 L
6421 L
6426 L
PT/NT-po-pia
PT-po-pia
N-ut-pia
II.AN
Mgr. Grigláková
spoločné stravovanie
 
vlasová kozmetika
6421 L
6426 L
PT/NT-po-pia
 
PT-ut-pia
NT-po-pia

  

* poznámka:

 

PT- párny týždeň

NT - nepárny týždeň