Užitočné odkazy

 

Mesto Kežmarok:

http://www.kezmarok.sk

Prešovský samosprávny kraj:

http://www.po-kraj.sk/sk

International Education Society London:

http://www.ies-info.com

Ministerstvo školstva SR:

http://www.minedu.sk

Ústav informácií a prognóz školstva:

http://www.uips.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania:

http://www.siov.sk