Zloženie predmetových komisií v šk. roku 2016/2017

 

Názov predmetovej komisie

Vedúci predmetovej komisie

Členovia predmetovej komisie

slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Monika Juchová
Mgr. Lucia Bednarčíková
Mgr. Iveta Grigláková
Mgr. Zuzana Jurská
PaedDr. Palmíra Kendžírová
Mgr. Zuzana Petrasová
cudzie jazyky
Ing. Mária Kozáková
Mgr. Lucia Bednarčíková
Mgr. Iveta Grigláková
Mgr. Romana Hablovičová
Mgr. Ing. Dana Chebanová
Mgr. Vladimír Janeček
Bc. Marián Timko
všeobecnovzdelávacie predmety - OBN, DEJ, ETV, NAB, PPU
PaedDr. Palmíra Kendžírová

Vyučujúci uvedených všeobecnovzdelávacích predmetov

telesná výchova
Mgr. Igor Vaverčák
Mgr. Mária Galliková
Mgr. Igor Vaverčák
Mgr. Ján Husár
fyzika, chémia, matematika, informatika
Mgr. Ján Husár
Mgr. Mária Galliková
Ing. Slavomíra Huťová
Ing. Martin Sokáč
Ing. Martin Valluš
PaedDr. Marta Vlachová
stavba, drevo
Mgr. Mária Pjonteková
Ing. Vojtech Wagner
Ing. Marta Mašteníková
Mgr. Ján Husár
Mgr. Mária Pjonteková
PaedDr. Marta Vlachová
textil, kaderník, kozmetik 

- odborné predmety odevníctvo, vlasová kozmetika, kozmetik, kaderník

Mgr. Jarmila Gurková
Ing. Dana Gašparová
Mgr. Jarmila Gurková
MVDr. Drahomíra Jurášková
ekonomika, obchod, služby
Ing. Marek Gáborčík
Ing. Jana Bretzová
Ing. Monika Sokáčová
Ing. Dana Gašparová
Ing. Katarína Heldáková
Mgr. Ján Husár
Ing. Martina Marková
Mgr. Mária Pjonteková
Ing. Zuzana Glodžáková
Ing. Martin Sokáč
Ing. Martin Šimonov
Ing. Martin Valluš