Archív článkov

Pozvánka na triednu schôdzu rodičovského združenia

09.01.2018 08:28
Vážení rodičia, pozývame Vás na triednu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční 16. januára 2018 (utorok) o 15.30 v budove školy. Tešíme sa na Vašu účasť.

Plenárne zasadnutie rodičovského združenia

04.10.2017 12:14
Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 11.októbra 2017 (streda) o 15.30 hod. v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy. Následne po ukončení sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia v triedach v budove...

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

28.08.2017 09:57
Riaditeľstvo SOŠ, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 9.00 hod. v átriu školy.

Výsledky prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na šk. rok 2017/2018

27.06.2017 15:13
V priloženom súbore Vám prinášame výsledky prijímacieho konania na nadstavbové štúdium v školskom roku 2017/2018: vysledkova_listina_prijimacieho_konania_na_nadstavbove_studium_na_sk_rok_2017_2018.PDF (424970)

Voľné pracovné miesta: majster odborného výcviku Mechanik stavebnoinštalačných zariadení a Strojný mechanik

07.06.2017 12:19
Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy pre študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení a na polovičný pracovný úväzok majstra odbornej výchovy pre učebný odbor strojný...

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2017/2018

31.05.2017 10:20
Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok po vykonanom zápise žiakov do učebných a študijných odborov na základe rozhodnutia gremiálnej rady a Pedagogickej rady vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na školský rok 2017/2018: vyhlásenie_2_kola_prijímacích_skúšok.pdf (193960)

Kritéria k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2017/2018 na nadstavbové štúdium

26.05.2017 09:19
V priloženom súbore si môžete pozrieť kritéria k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2017/2018 na nadstavbové štúdium: kritéria_k_prijímaciemu_konaniu_nadstavba_17_18.pdf (257617)

Výsledkové listiny prijímacích skúšok na 2-ročné, 3-ročné odbory a 4-ročné odbory

11.05.2017 14:11
V priložených súboroch si môžete pozrieť výsledky 1. kola prijímacích skúšok na 2-ročné a 3-ročné odbory (1. a 2. termín): Trojročné učebné odbory: strojný_mechanik_1_kolo_1_a_2_termin.PDF (145685) manikér_pedikér_1_kolo_1_a_2_termin.PDF (141423) murár_1_kolo_1_a_2_termin.PDF...

Kritéria k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2017/2018

14.03.2017 17:48
V priložených súboroch si môžete pozrieť kritéria na prijímacie konanie pre šk. rok 2017/2018:  Kritéria_študijné_odbory_2017_2018.pdf (249517) Kritéria_učebné_odbory_2017_2018.pdf (278562)    

Rodičovské združenie

11.01.2017 10:59
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia v stredu 18. januára 2017 o 15:30 v triedach v budove školy. Na združení budú okrem učiteľov aj majstri odborného výcviku. Tešíme sa na stretnutie s Vami.