Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1000 EUR

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1000 EUR v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov:

verejné_obstárávanie_podlimitných_zákaziek.xlsx (64425)

Súhrnná_správa_2014.PDF (966207)

Súhrnná_správa_2015.PDF (449469)

Súhrnná_správa_2016.PDF (944484)