Riaditeľstvo

Riaditeľstvo    Riaditeľstvo školy, ekonomický úsek, učebne informatiky, ubytovanie, sauna, kaviareň a spoločenská miestnosť sa nachádzajú na Garbiarskej ulici č.1 v Kežmarku, v spoločnej budove so súkromným stredoškolským internátom. Jedáleň zamestnancov slúži ako stredisko odbornej prípravy učebného odboru hostinský, kuchár, čašník a servírka.