Teoretické vyučovanie

    Budova teoretického vyučovania pre všetky študijné, učebné a nadstavbové odbory, ako aj telocvičňa a učebne strojopisu sa nachádzajú na ulici Dr. Alexandra č.56 (cca. 50 m od budovy riaditeľstva), v tesnom susedstve Obvodného úradu v Kežmarku. V budove sa nachádza aj bufet, ktorý slúži ako stredisko praktického vyučovania učebného odboru predavač.