• Kvapka ľudskosti 2019

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás srdečne pozývajú darovať krv na 12. ročník akcie Kvapka ľudskosti, ktorá sa bude konať vo štvrtok 7. novembra 2019 od 7.00 do 13.00 hod. v spoločenskej miestnosti SOŠ na Garbiarskej ulici v Kežmarku (budova riaditeľstva).

     • Deň Prešovského samosprávneho kraja

      V utorok 12. novembra 2019 sa v našej škole uskutoční Deň Prešovského samosprávneho kraja. Pre žiakov sme pripravili zaujímavý program, v ktorom sa dozvedia mnohé zaujímavosti a fakty o našom kraji. Vyučovanie v tento deň spestria nasledovné aktivity:

      • otvorená hodina občianskej výchovy zameraná na predstavenie kompetencií PSK,
      • prezentácia zaujímavostí PSK,
      • prezentácia PSK vo vestibule školy pre žiakov, prípadne návštevníkov školy,
      • návšteva múzea na hrade v Kežmarku,
      • beseda s PhDr. Petrom Petrasom - chatárom z Rainerovej chaty vo Vysokých Tatrách.
     • Zúčastnili sme sa výstavy "Kam na vysokú 2019" v Poprade

     • Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa naši žiaci zúčastnili v Poprade prvého ročníka výstavy Kam na vysokú 2019. Celkovo sa podujatia zúčastnilo približne 1050 stredoškolákov z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Levoče, Vysokých Tatier, Kežmarku, Liptovského Mikuláša a ďalších miest.

     • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2019 v Bratislave

     • V piatok 4. októbra 2019 žiaci našej školy študijného odboru kozmetik a učebného odboru kaderník navštívili veľtrh kozmetiky INTERBEUTY v Bratislave na výstavisku INCHEBA. Exkurzia výrazne obohatila teoretické vedomosti žiakov, nakoľko videli na vlastné oči široké možnosti uplatnenia svojich študijných a učebných odborov.