Kritéria k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2017/2018 na nadstavbové štúdium

26.05.2017 09:19

V priloženom súbore si môžete pozrieť kritéria k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2017/2018 na nadstavbové štúdium:

kritéria_k_prijímaciemu_konaniu_nadstavba_17_18.pdf (257617)

Späť