Kritéria k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2017/2018

14.03.2017 17:48

V priložených súboroch si môžete pozrieť kritéria na prijímacie konanie pre šk. rok 2017/2018: 

 
 
Späť