Kritéria k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2018/2019

30.03.2018 09:17

V priložených súboroch nájdete kritéria k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2018/2019:

Späť