Plenárne zasadnutie rodičovského združenia

27.09.2018 12:10
Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 10.októbra 2018 (streda) o 15.30 v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy.
Jeho súčasťou bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy.
Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru triednemu učiteľovi do 5.10.2018.
Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze v triedach v budove školy.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 10.októbra 2018 (streda) o 15.30 v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy.
Jeho súčasťou bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy.
Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru triednemu učiteľovi najneskôr do 5.10.2018.
Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze v triedach v budove školy.
Tešíme sa na Vašu účasť.
 

 

Späť