Potvrdzovanie tlačív

25.08.2016 09:56

Oznamujeme žiakom, že potvrdenia o návšteve školy, potvrdzovanie žiadanky na autobus a vlak, potvrdenie na prídavky na deti a iné tlačivá budú potvrdzovať žiakom resp. ich zákonným zástupcom triedni učitelia nasledovne:

  • žiakom 1. ročníka najskôr v deň zápisu 5. septembra 2016
  • žiakom vyšších  ročníkov od 25. augusta 2016 od 8.00 - 13.00 hod.
Späť