Rodičovské združenie

30.09.2016 08:47

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. októbra 2016 o 15.30 hod. v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy. Následne po ukončení sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia v triedach v budove školy.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Späť