Voľné pracovné miesta: majster odborného výcviku Mechanik stavebnoinštalačných zariadení a Strojný mechanik

07.06.2017 12:19

Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy pre študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení a na polovičný pracovný úväzok majstra odbornej výchovy pre učebný odbor strojný mechanik:

Späť