Navigácia

 • Plenárne zasadnutie rodičovského združenia

  Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 10. októbra 2018 (streda) o 15.30 v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy. Jeho súčasťou bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy. Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru triednemu učiteľovi najneskôr do 5.10.2018.
  Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze v triedach v budove školy. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
  060 01 Kežmarok
 • +421 052 33 53

Fotogaléria