Záujmové krúžky v šk. roku 2018/2019

 

Názov záujmového krúžku

Vedúci krúžku

Miesto a čas konania krúžku

Masmediálne zručnosti
PaedDr. Palmíra Kendžírová
utorok
14.00-16.00
učebňa 26
Praktická koršpondencia
Mgr. Mári Pjonteková
utorok
14.00-16.00
uč. informatiky č.33
Špotové hry
Mgr. Mária Galliková
pondelok
14.30-16.30
telocvičňa Nižná brána
Florbal
Mgr. Igor Vaverčák
utorok
14.30-16.30
telocvičňa Nižná brána
Vlasy korunou krásy
Bc. Vladislava Hovancová
utorok
14.15-16.15
Dielne Tvarožnianska
Environmentálny krúžok
Mgr. Slavomír Laskovský
pondelok
14.15-16.15
Dielne Tvarožnianska
Práca s drevom
Bc. František Cehuľa
utorok
14.15-16.15
Dielne Tvarožnianska
Ekonomika hrou
Ing. Marek Gáborčík
utorok
14.30-16.30
Uč. informatiky č.31
Športové hry
Mgr. Mária Galliková
pondelok
14.30-16.30
Telocvičňa Nižná brána
Gastro - krúžok
Ing. Dana Gašparová
piatok
14.30-16.30
Uč. 25
Nechtový dizajn
Mgr. Jarmila Huáková
pondelok
14.30-16.30
Uč. 20
Atletika - dievčatá
Mgr. Iveta Grigláková
utorok
14.30-16.30
Telocvičňa Nižná brána
Atletika - chlapci
Mgr. Iveta Grigláková
štvrtok
14.30-16.30
Telocvičňa Nižná brána
Tvorivý svet
Ing. Slavomíra Huťová
streda
14.30-16.30
Uč. 25
Cestovateľský krúžok
Mgr. Ján Husár
pondelok
14.30-16.30
Uč. 25
Konverzácia v nemeckom jazyku
Mgr. Ing. Dana Chebanová
streda
14.30-16.30
Uč. 22
Historický krúžok
Mgr. Vladimír Janeček
streda
14.30-16.30
Uč. 26
Tvorivé písanie
Mgr. Monika Juchová
pondelok
14.30-16.30
Uč. 29
Tvorivá dramatika
Mgr. Zuzana Jurská
pondelok
14.30-16.30
Uč. 21
Masmediálne zručnosti
PaedDr. Palmíra Kendžírová
utorok
14.00-16.00
Uč. 26
Praktická korešpondencia
Mgr. Mária Pjonteková
streda
14.00-16.00
Uč. 33
Počítačová grafika
Ing. Martin Sokáč
pondelok
14.30-16.30
Uč. 31
Nohejbal
Mgr. Ján Huár
streda
14.30-16.30 
Telovičňa Nižná brána
Účtovníctvo v praxi
Ing. Monika Sokáčová
štvrtok
14.30-16.30
Uč. 22
Tvorivosť, kreativita, zábava
Milan Starinský
pondelok
14.15-16.15
Dielne Tvarožnianska
Tvorba webových stránok
Ing. Martin Valluš
streda
14.30-16.30
Uč. 32
Florbal
Mgr. Igor Vaverčák
utorok
14.30-16.30
Telovičňa Nižná brána
Kondičné cvičenia
Mgr. Igor Vaverčák
streda
14.30-16.30
Telovičňa Nižná brána