Poradné orgány RŠ v šk. roku 2018/2019

 

Rada školy:

  • Ing. Martin Šimonov - predseda (za pedagog. pracovníkov)

  • Ing. Tatiana Bizubová - podpredseda (za pedagog. pracovníkov)
  • Ľudmila Podolská - člen (za nepedagog. pracovníkov)
  • Miroslava Godlová - člen - (za rodičov)
  • Marta Zemjanková - člen - (za rodičov)
  • Pavel Hudaček - člen - (za VÚC)
  • MUDr. Pavol Slovík - člen - (za VÚC)
  • Mgr. Martin Lojek - člen - (za VÚC)
  • Mgr. Róbert Neupauer, PhD. - člen - (za VÚC)
  • Lenka Gabrišová - člen - (za žiakov)