Rozdelenie tried v školskom roku 2018/2019

 

Učebné odbory:

     

Trieda

Triedny učiteľ

Učebný odbor

Kód odboru

Učebňa

I.AU
Mgr. Žembovič
výroba konfekcie
stavebná výroba
3178 F
3686 F
14
II.AU
Mgr. Grigláková
výroba konfekcie
stavebná výroba
3178 F
3686 F

15

I.A
Mgr. Timko
strojný mechanik
stolár
murár
2464 H
3355 H
3661 H
10
I.B
Ing. Valluš
čašník, servírka
kuchár
hostinský, hostinská
6444 H
6445 H
6489 H
8
I.C
Mgr. Jurská
manikér -pedikér
kaderník
6424 H
6456 H
8
II.A
Mgr. Pjonteková
strojný mechanik
stolár
murár
2464 H
3355 H
3661 H

10

II.B
Mgr. Galliková
čašník, servírka
kuchár
hostinský, hostinská
6444 H
6445 H
6489 H

12

II.C
Mgr. Janeček
manikér -pedikér
kaderník
6424 H
6456 H

12

III.A
Mgr.Husár
murár
kaderník
hostinský, hostinská
3661 H
6456 H
6489 H

3

III.B
Ing. Gašparová
stolár
čašník, servírka
kuchár
3355 H
6444 H
6445 H

3

  

Študijné odbory:

 

Trieda
Triedny učiteľ
Študijný odbor
Kód odboru
Učebňa
I.GŠ
Ing. Bretzová
mechanik SIZ
klientsky manažér pošty
kozmetik
3658 K
3759 K
6446 K
21
II.GŠ
Ing. Marková
mechanik SIZ
klientsky manažér pošty
kozmetik
3658 K
3759 K
6446 K

23

III.GŠ
Mgr. Juchová
mechanik SIZ
kozmetik
3658 K
6446 K

29

IV.GŠ
Mgr. Husáková
mechanik SIZ
kozmetik
3658 K
6446 K

20

IV.HŠ
Ing. Kozáková
obchod a podnikanie
6352 M

27

 

 Nadstavbové štúdium:

  

Trieda

Triedny učiteľ

Študijný odbor

Kód odboru

Učebňa
I.AN
Ing. Sokáč
podnikanie v RaS
spoločné stravovanie
6403 L
6421 L
4
II.AN
Ing. Šimonov
podnikanie v RaS
spoločné stravovanie
6403 L
6421 L

5

  

 

Ing. Gáborčík