Rozdelenie tried v školskom roku 2017/2018

 

Učebné odbory:

     

Trieda

Triedny učiteľ

Učebný odbor

Kód odboru

Vyučovací týždeň

I.AU
Mgr. Grigláková
výroba konfekcie
stavebná výroba
3178 F
3686 F
PT/NT
pondelok
II.AU
Mgr. Žembovič
výroba konfekcie
stavebná výroba
3178 F
3686 F
PT/NT
pondelok
I.A
Mgr. Hablovičová
strojný mechanik
stolár
murá
2464 H
3355 H
3661 H
PT
I.B
Mgr. Galliková
čašník, servírka
kuchár
hostinský, hostinská
6444 H
6445 H
6489 H
PT
I.C
Mgr. Janeček
manikér -pedikér
kaderník
6424 H
6456 H
NT
II.A
Mgr.Husár
stolár
murár
kaderník
3355 H
3661 H
6456 H
NT
II.B
Ing. Gašparová
čašník, servírka
kuchár
hostinský, hostinská
6444 H
6445 H
6489 H
NT
III.A
Ing. Valluš
stolár
hostinský, hostinská
3355 H
6489 H
NT
III.B
Ing. Huťová
murár
kaderník
3661 H
6456 H
PT
III.C
Ing. Sokáč
čašník, servírka
kuchár
6444 H
6445 H
PT

  

Študijné odbory:

 

Trieda
Triedny učiteľ
Študijný odbor
Kód odboru
Vyučovací
týždeň
I.GŠ
Ing. Marková
mechanik SIZ
klientsky manažér pošty
kozmetik
3658 K
3759 K
6446 K
PT ut-pia
NT ut-pia
II.GŠ
Mgr. Juchová
mechanik SIZ
kozmetik
3658 K
6446 K
PT po
NT po-pia
III.GŠ
Mgr. Husáková
mechanik SIZ
kozmetik
3658 K
6446 K
PT po-pia
NT po
III.HŠ
Ing. Kozáková
obchod a podnikanie
6352 M
PT/NT
IV.GŠ
Mgr. Bednarčíková
mechanik SIZ
kozmetik
3658 K
6446 K
PT po-pia
NT po
IV.HŠ
Mgr. Jurská
manažment RCR
obchod a podnikanie
6324 M
6352 M
PT/NT

 

 Nadstavbové štúdium:

  

Trieda

Triedny učiteľ

Študijný odbor

Kód odboru

Vyučovací
týždeň
I.AN
Ing. Šimonov
podnikanie v RaS
spoločné stravovanie
6403 L
6421 L
PT/NT
II.AN
Ing. Gáborčík
podnikanie v RaS
spoločné stravovanie
vlasová kozmetika
6403 L
6421 L
6426 L
PT/NT
PT/NT
OV Pon.
7.00 - 10.00

  

* poznámka:

 

PT- párny týždeň

NT - nepárny týždeň

 

Ing. Gáborčík