Správa kabinetných zbierok v šk. roku 2018/2019

  

P.č.

Názov kabinetnej zbierky

Meno a priezvisko správcu

1.
Stavba, drevo, strojárstvo, matematika a chémia
Mgr. Ján Husár
2.
Sklad učebníc
Ing. Martin Šimonov
3.
Spoločensko - vedné predmety
Mgr. Monika Juchová
4.
Kabinet telesnej výchovy
Mgr. Igor Vaverčák
5.
Učiteľská a odborná knižnica
Mgr. Iveta Grigláková