Vedenie školy v šk. roku 2018/2019

 

 PhDr. Marta Sabolová  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marta SABOLOVÁ

riaditeľka školy 

 
 

  Zástupca riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie:  

  • Ing. Vojtech Wagner

   Zástupca riaditeľky školy pre odborný výcvik: 

  • Ing. Marta Mašteníková
  • Ing. Juraj Soska

  Výchovný poradca: 

  • PaedDr. Palmíra Kendžírová

  Predseda Rady školy pri SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok: 

  • Ing. Martin Šimonov