Zamestnanci školy v šk. roku 2018/2019

 

Vedenie školy:

  

 Meno a priezvisko

Pracovná pozícia

Klapka

PhDr. Marta Sabolová
 riaditeľka
 109
Ing. Vojtech Wagner
 zást.riad. TV
 121
Ing. Marta Mašteníková
zást. riad. PV
052 / 452 30 68
Ing. Juraj Soska
zást.riad. PV
052 / 452 30 68

  

Učitelia teoretického vyučovania:

 

Meno a priezvisko

Klapka

 Mgr. Lucia Bednarčíková
 136
 Ing. Jana Bretzová
 127
 Ing. Marek Gaborčík
 128
 Mgr. Mária Galliková
 052 / 452 29 10
 Ing. Dana Gašparová
 127
 Ing. Zuzana Glodžáková
 122
 Mgr. Iveta Grigláková
 123
Mgr. Jarmila Husáková
 127
 Mgr. Romana Hablovičová
 136
 Mgr. Ján Husár
 122
 Ing. Slavomíra Huťová
 117
 Mgr. Ing. Dana Chebanová
 127
 Mgr. Vladimír Janeček
 126
 Mgr. Monika Juchová
 122
 MVDr. Drahomíra Jurášková
 129
 Mgr. Zuzana Jurská
 122
 PaedDr. Palmíra Kendžírová
 135
 Ing. Mária Kozáková
 136
 Ing. Martina Marková
 127
 Mgr. Zuzana Petrasová
 135
 Mgr. Mária Pjonteková
 127
 Ing. Martin Sokáč
 117
 Ing. Monika Sokáčová
 127
 Ing. Martin Šimonov
 128
 Mgr. Marián Timko
 136
 Ing. Martin Valluš
 117
 Mgr. Igor Vaverčák
052 / 452 29 10
 Mgr. Karol Žembovič
 128

 

Zoznam majstrov praktického vyučovania:

 

Meno a priezvisko

Pracovná pozícia

Tel. číslo

Bc. Andrej Bieľak
majster OV - stavebná výroba
 
Ján Kellner
majster OV - murár
 
Mgr. Slavomír Laskovský
majster OV - murár
 
Rudolf Česal
majster OV - stojný mechanik
 
Bc. Eva Cehuľová
majsterka OV - kaderník
052 / 452 27 17
Bc. Vladimíra Hovancová
majsterka OV - kaderník
 
Bc. Marta Krempaská
majsterka OV - kaderník
 
Bc. Viera Adamková
majsterka OV - kozmetik
052 / 452 27 17
Andrea Javorská
majsterka OV - kozmetik
 
Bc. Mária Benková
majsterka OV - kozmetik
 
Dana Kolodzejová
majsterka OV - kozmetik
 
Bc. František Cehula
majster OV - stolár, murár
 
Bc. Margita Kancírová
majsterka OV - hostinský
 112, 114
Bc. Jozef Kopkáš
majster OV - hostinský
 
Ing. Tatiána Bizubová
majsterka OV - hostinský
 
Milan Starinský
majster OV - stolár
 
Bc.  Zdenka Blaščáková
majsterka OV - hostinský
 
Libuša Rennerová
majsterka OV - hostinský
 
Ing. Dávid Sabol
majster OV - hostinský
 
Bc. Lýdia Koreňová
majsterka OV - výroba konfekcie
 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy - kategória THP:

 

Meno a priezvisko

Pracovná pozícia

Klapka

Libuša Ferencová
SOE - roozpočtár
 103
Marta Gancarčíková
OE - účtovník zásob a maj. PV
052 /  452 30 68
Darina Mlynarčíková
OE - účtovník zásob a maj. PV
 118
Renáta Oravcová
SOE - fin. účtovník
 107
Beáta Závacká
SOR - pers.
 105
Ľudmila Podolská
SOE - mzdárka
 104
Peter Šimoňák
OR - MTZ
 106 
Miriam Kunáková
referent - sekretárka
 101
Jolana Zemančíková
OE - účtovník
 108

 

Nepedagogickí zamestnanci školy - pomocní - kategória R:

 

Meno a priezvisko

Pracovná pozícia

Klapka

Bc. Jozef Fias
školník - údržbár
119
Valéria Duchnitzká
upratovačka
 
Ľudmila Sebešová
upratovačka D2
 
Darina Ondrejková
upratovačka
 
Pavlína Palutková
upratovačka Š1 a D1
 
Silvia Figlárová
upratovačka Š2