• Maturita v šk. roku 2023/2024

   •  

    Organizačné pokyny pre PČOZ:

    Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční podľa zadaného harmonogramu zverejneného na nástenke vo vestibule a tiež v aplikácii edupagev dňoch: 

    • klientsky manažér pošty formou obhajoby vlastného projektu 13. mája 2024 (pondelok)  na učebni 22, 
    • podnikanie v remeslách a službách formou obhajoby vlastného projektu 13. a 14. mája 2024 na učebni 22,
    • kozmetik formou "praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy" v dňoch 14. a 15. mája 2024 v salóne na Tvarožnianskej ulici
    • mechanik stavebnoinštalačných zariadení formou "praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy" 15. mája 2024 na pracoviskách zamestnávateľov.

    Pre odbory Klientsky manažér pošty a Podnikanie v remeslách a službách prikladáme pokyny k vypracovaniu vlastného projektu. Termín odovzdania je 26. 04. 2024.