• Krúžky


   • 17
   • Cestovateľský krúžok
   • 25
   • Denná starostlivosť o vlasy
   • 7
   • Ekonomika hrou
   • 28
   • Enviromentálny krúžok
   • 4
   • Florbal
   • 6
   • Gastro
   • 10
   • Historický krúžok
   • 5
   • Kondičné cvičenia
   • 16
   • Krúžok pohybovej všestrannosti
   • 21
   • Líčenie, vizáž a ošetrenie pleti
   • 19
   • Literárno dramatický
   • 1
   • Masmediálne zručnosti
   • 27
   • Nail - art
   • 14
   • Nechtový dizajn
   • 8
   • Nohejbal
   • 26
   • Práca s drevom
   • 2
   • Praktické účtovníctvo a ekonomika
   • 20
   • Prístroje v kozmetike
   • 18
   • Stratégia učenia sa cudzieho jazyka
   • 22
   • Šikovné ruky