• Krúžky


   • Cestovateľský
   • Finančná gramotnosť
   • Králičí hop
   • Kreatívne aranžovanie
   • Krúžok pohybovej všestrannosti
   • Líčenie a vizáž
   • Literárno-dramatický
   • Nail art
   • Nechtový dizajn
   • Nohejbal
   • Práca s drevom
   • Prístroje v kozmetike
   • Šikovné ruky
   • Športové hry
   • Tvorba webových stránok
   • Tvorivá dramatika
   • Účtovníctvo hrou
   • Varím, varíš, varíme
   • Včelársky
   • Vlasy koruna krásy