• Zloženie predmetových komisií

   •  

    Slovenský jazyk a literatúra a spoločensko-vedné predmety (OBN, DEJ, ETV, NAB)

    vedúci predmetovej komisie:

    • Mgr. Iveta Grigláková


    členovia:

    • Mgr. Lucia Bednarčíková
    • Mgr. Zuzana Jurská
    • Mgr. Zuzana Petrasová
    • Mgr. Karol Žembovič


     

    Cudzie jazyky

    vedúci predmetovej komisie:

    • Mgr. Lucia Bednarčíková


    členovia:

    • Mgr. Iveta Grigláková
    • Mgr. Ing. Dana Chebanová
    • Ing. Zuzana Glodžáková
    • Mgr. Romana Hablovičová
    • Mgr. Marián Timko


     

     Telesná výchova

    vedúci predmetovej komisie:

    • Mgr. Igor Vaverčák


    členovia:

    • Mgr. Mária Galliková

     

    Fyzika, chémia, matematika, informatika

    vedúci predmetovej komisie:

    • Mgr. Ján Husár


    členovia:

    • Mgr. Mária Galliková
    • Ing. Martin Sokáč
    • Ing. Martin Valluš


     

    Stavba, drevo

    vedúci predmetovej komisie:

    • Ing. Peter Maštenik


    členovia:

    • Ing. Vojtech Wagner
    • Ing. Marta Mašteníková
    • Ing. Slavomíra Huťová
    • Mgr. Andrea Bachleda
    • Mgr. Romana Hablovičová


     

    Kaderník, kozmetik (odborné predmety vlasová kozmetika, kozmetik, kaderník)

    vedúci predmetovej komisie:

    • Mgr. Jarmila Husáková


    členovia:

    • Ing. Mgr. Dana Chebanová


     

    Ekonomika, obchod, služby

    vedúci predmetovej komisie:

    • Ing. Marek Gáborčík


    členovia:

    • Ing. Jana Bretzová
    • Ing. Monika Sokáčová
    • Ing. Dana Adamjaková
    • Ing. Martina Marková
    • Ing. Zuzana Glodžáková
    • Ing. Martin Sokáč
    • Ing. Martin Valluš