• Zloženie predmetových komisií

   •  

    Slovenský jazyk a literatúra

    vedúci predmetovej komisie:

    • Mgr. Monika Juchová


    členovia:

    • Mgr. Lucia Bednarčíková
    • Mgr. Iveta Grigláková
    • Mgr. Zuzana Jurská
    • PaedDr. Palmíra Kendžírová
    • Mgr. Zuzana Petrasová


     

    Cudzie jazyky

    vedúci predmetovej komisie:

    • Mgr. Lucia Bednarčíková


    členovia:

    • Mgr. Iveta Grigláková
    • Mgr. Ing. Dana Chebanová
    • Mgr. Vladimír Janeček
    • Mgr. Marián Timko


     

    Všeobecnovzdelávacie predmety - OBN, DEJ, ETV, NAB, PPU

    vedúci predmetovej komisie:

    • PaedDr. Palmíra Kendžírová


    členovia:

    • vyučujúci uvedených všeobecnovzdelávacích predmetov


     

    Telesná výchova

    vedúci predmetovej komisie:

    • Mgr. Igor Vaverčák


    členovia:

    • Mgr. Mária Galliková

     

    Fyzika, chémia, matematika, informatika

    vedúci predmetovej komisie:

    • Mgr. Ján Husár


    členovia:

    • Mgr. Mária Galliková
    • Ing. Martin Sokáč
    • Ing. Martin Valluš


     

    Stavba, drevo

    vedúci predmetovej komisie:

    • Mgr. Mária Pjonteková


    členovia:

    • Ing. Vojtech Wagner
    • Ing. Marta Mašteníková
    • Ing. Juraj Soska
    • Ing. Mária Kozáková
    • Ing. Slavomíra Huťová


     

    Kaderník, kozmetik (odborné predmety vlasová kozmetika, kozmetik, kaderník)

    vedúci predmetovej komisie:

    • Mgr. Jarmila Husáková


    členovia:

    • Ing. Mgr. Dana Chebanová
    • MVDr. Drahomíra Jurášková


     

    Ekonomika, obchod, služby

    vedúci predmetovej komisie:

    • Ing. Marek Gáborčík


    členovia:

    • Ing. Jana Bretzová
    • Ing. Monika Sokáčová
    • Ing. Dana Gašparová
    • Ing. Martina Marková
    • Mgr. Mária Pjonteková
    • Ing. Zuzana Glodžáková
    • Ing. Martin Sokáč
    • Ing. Martin Šimonov
    • Ing. Martin Valluš
    • MVDr. Drahomíra Jurášková