• Kabinety

   •  

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
    klapka 121, 0911 631 368

    • Ing. Slavomíra Huťová

     

    Výchovný poradca
    klapka 135

    • Ing. Martina Marková

     

    Slovenský jazyk a literatúra
    klapka 122

    • Mgr. Zuzana Jurská
    • Mgr. Ján Husár
    • Ing. Zuzana Glodžáková

     

    Cudzie jazyky
    klapka 136

    • Mgr. Lucia Bednarčíková
    • Mgr. Marián Timko
    • Mgr. Romana Hablovičová

     

    Informatika
    klapka 117

    • Ing. Martin Sokáč
    • Ing. Martin Valluš

     

    Kadrník, kozmetik - služby
    klapka 125

    • Mgr. Jarmila Husáková

     

    Telesná výchova (kabinet v telocvični na ul. Nižná brána)
    tel. 052 / 452 29 10

    • Mgr. Mária Galliková
    • Mgr. Igor Vaverčák

     

    Ekonomika I.
    klapka 127

    • Ing. Jana Bretzová
    • Ing. Monika Sokáčová
    • Mgr. Andrea Bachleda

     

    Ekonomika II.
    klapka 130

    • Ing. Marek Gáborčík
    • Mgr. Karol Žembovič
    • Ing. Peter Mašteník

     

    Gastronomické služby

    • Ing. Dana Adamjaková

     

    Nemecký jazyk
    klapka 126

    • Mgr. Ing. Dana Chebanová
    • Bc. Lýdia Koreňová
    • Mgr. Mária Maľáková

     

    Telesná výchova
    klapka 123 

    • Mgr. Iveta Grigláková
    • Mgr. Mária Galliková
    • Mgr. Igor Vaverčák