• Tradícia
    • Škola bola založená v roku 1880. Od tej doby nepretržite poskytuje kvalitné vzdelanie žiakom z celého podtatranskému regiónu.
    • Medzinárodný certifikát IES London
    • Sme certifikovanou vzdelávacou inštitúciou International Education Society London. Maturitné vysvedčenia a vyučené listy sú platné na celom svete.
    • Kvalita
    • Našich žiakov vedieme k tomu, aby svoje vedomosti vedeli zužitkovať v praxi a poskytovali kvalitné služby. Azda aj preto sa v našich priestoroch už dva krát uskutočnilo výjazdové zasadnutie Vlády Slovenskej republiky.
    • Skúsenosti
    • Usporadúvame rôzne spoločenské akcie a podujatia pre verejnosť. Našim žiakom sa snažíme poskytnúť to najlepšie vzdelanie a zručnosti, potrebné pre aktívne uplatnenie sa na trhu práce.
    • Moderné technológie
    • Pri štúdiu využívame modernú výpočtovú techniku a aplikačné programy bežne používané v praxi.
    • Nové stroje
    • V strediskách praktického vyučovania sa žiaci učia pracovať na nových strojoch špičkovej kvality.
    • Príjemné prostredie
    • Snažíme sa, aby sa naši žiaci v škole cítili príjemne.
    • Škola hrou
    • V rámci vyučovania používame rôzne formy zážitkových foriem vyučovania. Žiaci sa tiež zúčastňujú exkurzií, výletov, zaujímavých prednášok a besied.
    • Možnosť ukončenia základného vzdelania
    • Žiaci 2-ročných učebných odborov si môžu počas štúdia v našej škole dokončiť základné vzdelanie formou Kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou.
    • Mimoškolská činnosť
    • Život v našej škole nie je len vyučovanie. Okrem bohatej ponuky krúžkov pravidelne organizujeme rôzne akcie, výlety, exkurzie a podujatia.
     • 12. ročník Kvapky ľudskosti

      Vo štvrtok 7. novembra SOŠ Garbiarska v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR usporiadala už dvanásty ročník našej tradičnej humanitárnej akcie Kvapka ľudskosti. K darcom zo širokého okolia sa pridali študenti, zamestnanci školy aj vzácni hostia - delegácia Prešovského samosprávneho kraja na čele s jeho predsedom Milanom Majerským. Až 97 úžasných ľudí sa rozhodlo pre darovanie krvi potrebnej k záchrane ľudských životov. Všetkým darcom patrí naša vďaka a úcta.

     • Kvapka ľudskosti 2019

      Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás srdečne pozývajú darovať krv na 12. ročník akcie Kvapka ľudskosti, ktorá sa bude konať vo štvrtok 7. novembra 2019 od 7.00 do 13.00 hod. v spoločenskej miestnosti SOŠ na Garbiarskej ulici v Kežmarku (budova riaditeľstva).

     • Deň Prešovského samosprávneho kraja

      V utorok 12. novembra 2019 sa v našej škole uskutoční Deň Prešovského samosprávneho kraja. Pre žiakov sme pripravili zaujímavý program, v ktorom sa dozvedia mnohé zaujímavosti a fakty o našom kraji. Vyučovanie v tento deň spestria nasledovné aktivity:

  • Partneri

   • International education society London
   • Mesto Kežmarok
   • Prešovský samosprávny kraj
   • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
   • Časopis pre stredoškolákov
  • Prihlásenie

  •  

  • Zvonenia

   Utorok 12. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • 12. ročník Kvapky ľudskosti
   • Výjazdové zasadnutie Vlády SR v našej škole - 23.10.2019
   • Výstava "Kam na vysokú 2019" v Poprade - 17.10.2019
   • Veľtrh kozmetiky INTERBEAUTY 2019 v Bratislave - 4.10.2019
   • Vystúpenie žiakov našej školy na oslavách 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok - 19.9.2019
   • Rozlúčka maturantov so školou - 17.5.2019
   • Simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu 2019
   • Svetový deň Downovho syndrómu - ponožková výzva
   • Naše kozmetičky obsadili 3. miesto na súťaži účesovej tvorby a dekoratívnej kozmetiky v Spišskej Novej Vsi
   • Lyžiarsky výcvik v Levočskej doline - 4.3.-8.3.2019
  • Sledujte nás na facebooku: