• Tradícia
   • Škola bola založená v roku 1880. Od tej doby nepretržite poskytuje kvalitné vzdelanie žiakom z celého podtatranskému regiónu.
   • Medzinárodný certifikát IES London
   • Sme certifikovanou vzdelávacou inštitúciou International Education Society London. Maturitné vysvedčenia a vyučené listy sú platné na celom svete.
   • Kvalita
   • Našich žiakov vedieme k tomu, aby svoje vedomosti vedeli zužitkovať v praxi a poskytovali kvalitné služby. Azda aj preto sa v našich priestoroch už dva krát uskutočnilo výjazdové zasadnutie Vlády Slovenskej republiky.
   • Skúsenosti
   • Usporadúvame rôzne spoločenské akcie a podujatia pre verejnosť. Našim žiakom sa snažíme poskytnúť to najlepšie vzdelanie a zručnosti, potrebné pre aktívne uplatnenie sa na trhu práce.
   • Moderné technológie
   • Pri štúdiu využívame modernú výpočtovú techniku a aplikačné programy bežne používané v praxi.
   • Nové stroje
   • V strediskách praktického vyučovania sa žiaci učia pracovať na nových strojoch špičkovej kvality.
   • Príjemné prostredie
   • Snažíme sa, aby sa naši žiaci v škole cítili príjemne.
   • Škola hrou
   • V rámci vyučovania používame rôzne formy zážitkových foriem vyučovania. Žiaci sa tiež zúčastňujú exkurzií, výletov, zaujímavých prednášok a besied.
   • Možnosť ukončenia základného vzdelania
   • Žiaci 2-ročných učebných odborov si môžu počas štúdia v našej škole dokončiť základné vzdelanie formou Kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou.
   • Mimoškolská činnosť
   • Život v našej škole nie je len vyučovanie. Okrem bohatej ponuky krúžkov pravidelne organizujeme rôzne akcie, výlety, exkurzie a podujatia.
  • Partneri

   • International education society London
   • Mesto Kežmarok
   • Prešovský samosprávny kraj
   • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
   • Testy Alf
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 17. 7. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • UŽITOČNÉ LINKY:

   Bezplatný generátor fotografií na študentský preukaz:
   Bezplatný generátor fotografií na študentský preukaz

   PROJEKTY:

    

  • Sledujte nás na facebooku: