Navigácia

Partners

Utorok 11. 12. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

  • Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 10. októbra 2018 (streda) o 15.30 v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy. Jeho súčasťou bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy. Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru triednemu učiteľovi najneskôr do 5.10.2018.
    Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze v triedach v budove školy. Tešíme sa na Vašu účasť.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
    060 01 Kežmarok
  • +421 052 33 53

Fotogaléria