• Kde nás nájdete

   • Naša škola využíva pre svoju činnosť viacero objektov v meste Kežmarok:

     

    RIADITEĽSTVO A UBYTOVANIE

    Riaditeľstvo školy, ekonomický úsek, ubytovanie a spoločenská miestnosť sa nachádzajú na Garbiarskej ulici č.1 v Kežmarku. Jedáleň zamestnancov slúži ako stredisko odbornej prípravy učebného odboru pracovník v gastronómii, kuchár, čašník a servírka.     

    TEORETICKÉ VYUČOVANIE

    Budova teoretického vyučovania pre všetky študijné, učebné a nadstavbové odbory sa nachádza na ulici Dr. Alexandra č.56 (cca. 50 m od budovy riaditeľstva), v tesnom susedstve Okresného úradu v Kežmarku.

     

    DIELNE NA TVAROŽNIANSKEJ ULICI

    Praktické vyučovanie v odboroch kaderník (kadernícky salón), kozmetik (kozmetický salón), murár a stolár prebieha v dielňach na Tvarožnianskej ulici č.1. Prístup k budove je z cesty na sídlisko Juh (smer hypermarket Tesco).

     

    TELOCVIČŇA

    Novozrekonštruovaná telocvičňa našej školy sa nachádza na ulici Nižná brána 1008/6 (vedľa budovy polície, orpoti čerpacej stanici Slovnaft).