• Rada školy

   • Rada školy je ustanovená podľa §2 ods. 2 zákona 596/2003 Z.z. o Štátnej správe v Školstve s pôsobnosťou v rámci školy pri ktorej je ustanovená. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Funkčné obdobie Rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.


    Predseda: Mgr. Zuzana Petrasová (za pedagogických pracovníkov)
    Tajomník: Beáta Zavacká (za nepedagogických pracovníkov)

    Členovia:

    • Sofia Harastyová - za žiakov
    • Ing. Tatiana Bizubová (za pedagogických pracovníkov)
    • Veronika Hrčová (za rodičov)
    • Erika Hovancová (za rodičov)
    • Marek Paciga (za rodičov)
    • Pavel Hudaček (za PSK)
    • MUDr. Pavol Slovík (za PSK)
    • Mgr. Martin Lojek (za PSK)
    • Mgr. Tomáš Šimoňák (za PSK)


    Dokumenty Rady školy: