• Rada školy

   •  

    • Ing. Martin Šimonov - predseda (za pedagog. pracovníkov)
    • Ing. Tatiana Bizubová - podpredseda (za pedagog. pracovníkov)
    • Ľudmila Podolská - člen (za nepedagog. pracovníkov)
    • Erika Hovancová - člen - (za rodičov)
    • Marek Paciga - člen - (za rodičov)
    • Veronika Hrčová - člen - (za rodičov)
    • Pavel Hudaček - člen - (za VÚC)
    • MUDr. Pavol Slovík - člen - (za VÚC)
    • Mgr. Martin Lojek - člen - (za VÚC)
    • Mgr. Tomáš Šimoňák - člen - (za VÚC)
    • Sofia Harastyová - člen - (za žiakov)

     

    Štatút rady školy: statut_rady_skoly_sos_garbiarska.pdf