• Vedenie školy

   • Ing. Vojtech WAGNER
    riaditeľ školy


     
    Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie:  
    Ing. Slavomíra Huťová

    Zástupca riaditeľa školy pre odborný výcvik: 
    Ing. Marta Mašteníková

    Výchovný poradca: 
    Ing. Martina Marková

    Predseda Rady školy pri SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok: 
    Mgr. Zuzana Petrasová