• Vedenie školy

   •  

    PhDr. Marta SABOLOVÁ
    riaditeľka školy 

     
    Zástupca riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie:  
    Ing. Vojtech Wagner

    Zástupca riaditeľky školy pre odborný výcvik: 
    Ing. Marta Mašteníková
    Ing. Juraj Soska

    Výchovný poradca: 
    PaedDr. Palmíra Kendžírová

    Predseda Rady školy pri SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok: 
    Ing. Martin Šimonov