• Správa kabinetných zbierok

   •  

    Stavba, drevo, strojárstvo, matematika a chémia
    Mgr. Ján Husár


    Sklad učebníc
    Ing. Marek Gáborčík
     

    Spoločensko - vedné predmety
    Mgr. Zuzama Jurská
     

    Kabinet telesnej výchovy
    Mgr. Igor Vaverčák
     

    Učiteľská a odborná knižnica
    Mgr. Iveta Grigláková