• Organizácia vyučovania od pondelka 10.1.2022
     • Organizácia vyučovania od pondelka 10.1.2022

     •  

      Milí rodičia, milí žiaci,

      prajeme Vám všetko najlepšie, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2022.

      Riadne vyučovanie po vianočných prázdninách pokračuje od pondelka 10. januára 2022 prezenčnou formou. Od tohto termínu sa opäť budeme riadiť Školským semaforom zverejneným na stránke Ministerstva školstva.

      Upozorňujeme žiakov a rodičov aj na nasledovné povinnosti:

      • nosiť počas hodín a prestávok v interiéroch školy rúško,
      • nezabudnúť predložiť písomné vyhlásenie_o_bezpríznakovosti pred nástupom do školy po 3 a viac dňoch,
      • pred nástupom na vyučovanie sa otestovať domácim AG samotestom, ktorý poskytla škola, oznámiť triednemu učiteľovi použitie domáceho AG samotestu,
      • oznámiť triednemu učiteľovi pozitívny výsledok testu žiaka, alebo nariadenú karanténu z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou.

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Vyjadrenie úprimnej sústrasti
     • Vyjadrenie úprimnej sústrasti

     •  

      Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine Blanky Valkošákovej, našej bývalej študentke a úspešnej absolventke našej školy.

       

      Vedenie školy, triedna učiteľka a spolužiačky

     • Beseda o prírodnej kozmetike

     •  

      V piatok 10. decembra 2021 sa žiačky končiacich ročníkov študijného odboru kozmetik a učebných odborov kaderník, manikér-pedikér zúčastnili besedy s RNDr. Máriou Slavkovskou, výrobkyňou prírodnej pleťovej kozmetiky.

      V priestoroch praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici mali žiačky možnosť si rozšíriť vedomosti z oblasti prírodnej kozmetiky, spoznať jednotlivé kozmetické prípravky na rôzne typy pleti s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti.

     • Vianočná zbierka pre rodiny v núdzi

     • Pod záštitou Žiackej školskej rady v spolupráci s triedou III.GŠ sme sa s týmto rokom rozlúčili vianočnou zbierkou pre rodiny v núdzi, ktorým sme aj takouto formou chceli spríjemniť vianočný čas.

     • Aj naša škola sa tento rok zapojila do predvianočnej aktivity Krabička lásky ❤

     • Pod záštitou Žiackej školskej rady prebehla počas týždňa zbierka niečoho sladkého, slaného, teplého, mäkkého či voňavého. Dnes sme z darovaných maličkostí vyrobili 10 krásnych krabičiek lásky, ktoré odovzdáme cez kontaktnú osobu do Domova dôchodcov v Kežmarku.

      Aj týmto spôsobom chceme našim starkým poďakovať za i obetavosť, energiu a lásku a popriať im požehnaný predvianočný čas.

    • Vzdelávací cyklus "Finančná akadémia"
     • Vzdelávací cyklus "Finančná akadémia"

     •  

      V mesiaci november sa na našej škole uskutoční vzdelávací cyklus "Finančná akadémia", ktorý realizuje nadácia Partners, pod hlavičkou dlhodobého vzdelávacieho projektu „Deň finančnej gramotnosti“.

      Na prvej lekcii, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 4.11.2021, sa žiaci oboznámili s problematikou hospodárenia a rodinným rozpočtom. Ďalšími zaujímavými témami budú poistenie, investovanie a dôchodkové piliere. Vzdelávací cyklus absolvujú žiaci maturitných ročníkov (kozmetik, klientsky manažér pošty a mechanik SIZ). Na záver kurzu je pre absolventov vzdelávania pripravený krátky test, v ktorom majú možnosť vyhrať záujímavé ceny od nadácie Partners.

      Aj touto formou chceme zatraktívniť vyučovací proces a ponúknuť žiakom možnosť získať nové informácie a zdokonaliť sa v oblasti financií.

    • Po jesenných prázdninách je potrebné predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka
     • Po jesenných prázdninách je potrebné predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      nakoľko bola v čase jesenných prázdnin prerušená  dochádzka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,  pri nástupe do školy 2. novembra 2021 je potrebné predložiť vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      Plnoletí žiaci to môžu predložiť v aplikácii EduPage (ÚVOD-Žiadosti/Vyhlásenia), ostatní písomne, tlačivo si môžete stiahnuť tu.

      Prosíme všetkých žiakov, ktorí majú domáci AG samotest, aby sa pred nástupom do školy otestovali a triednemu učiteľovi predložili oznámenie o jeho použití. Ak žiak bude mať pozitívny výsledok AG samotestu, alebo bude v deň nástupu do školy v karanténe, oznámi to svojmu triednemu učiteľovi najneskôr 2.11.2021 do 8.00 hod.

      Zostaňte zdraví!

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Prezentačný deň cvičných firiem
     • Prezentačný deň cvičných firiem

     •  

      V stredu 20.10.2021 sme sa zúčastnili "online" prezentačného dňa cvičných firiem v rámci projektu "Finačná gramotnosť a výchova k podnikaniu", ktorý organizovala Obchodná akadémia Poprad s triedami I. AN - podnikanie v remeslách a službách, spoločné stravovanie IV.GŠ - kozmetik, mechanik SIZ, klientsky manažér pošty.

      Študenti mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním cvičných firiem na danej škole a obohatiť tak svoje vedomosti v podnikateľskej oblasti.

    • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.GŠ
     • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.GŠ

     •  

      Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov triedy II.GŠ v dňoch od piatku 22. októbra 2021 do stredy 27. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.GŠ, prítomných dňa 19. a 20. októbra 2021 (utorok, streda) na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa.

      Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • Pozvánka na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia


     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v utorok 12. októbra 2021 o 15.30 hod. v triedach v budove školy. Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia.

      Súčasťou zasadnutia bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy.

      Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnia 12.10.2021 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach, v prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, uskutoční sa o 17.00 druhé kolo voľby pri ktorom už nie je podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov.

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pri vstupe do budovy odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník).

      Vyhlásenie si môžete stiahnuť_tu, alebo si ho prevziať a vypísať pri vstupe do budovy školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť.


      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

    • Prednáška "2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne"
     • Prednáška "2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne"

     •  

      V piatok (8.10.2021) sa u nás konala prednáška, ktorú organizovala nezisková organizácia SEEDS v rámci projektu "VEDIEŤ VIAC" na tému:  2500 rokov Perzskej kultúry v exotickom a tajuplnom Iráne.

      Zúčastnili sa jej žiaci 2.GŠ triedy študijných odborov: kozmetik, mechanik SIZ a klientsky manažér pošty. 

    • Prednáška "Cestujeme v čase do roku 1989"
     • Prednáška "Cestujeme v čase do roku 1989"

     •  

      V piatok (8.10.2021) sa u nás konala prednáška, ktorú organizovala nezisková organizácia SEEDS v rámci projektu "VEDIEŤ VIAC" na tému: Cestujeme v čase do roku 1989

      Zúčastnili sa jej žiaci 4.GŠ triedy študijných odborov: kozmetik, mechanik SIZ a klientsky manažér pošty.   

    • Maturanti, pozor: Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej
     • Maturanti, pozor: Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej

     •  

      Časopis predstavuje informácie o slovenských a zahraničných univerzitách. V jednotlivých číslach sa dočítate napríklad o ich zameraní, uplatnení po ich vyštudovaní, možnostiach ubytovania, cenách a termínoch prihlášok alebo študentskom živote.

      Okrem toho je obsah časopisu doplnený aj o zaujímavé články z rôznych sfér života.

      Nové vydanie obsahuje až 36 strán s informáciami   

      • o štúdiu na VŠ, predstavením fakúlt a univerzít
      • postup ako správne vybrať VŠ
      • pozvánku na celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí  
      • ponuky práce pre študentov, ktorí ďalej študovať  

      Na podstránke časopisu Kam po strednej je umiestnená online verzia časopisu, kde si študenti môžu prelistovať celé aktuálne číslo na mobile, či desktope (odkaz tu). 

      Jednou z noviniek aj možnosť celoročného predplatného na 3 vydania časopisu za 5,40,- € bez dodatočných nákladov na poštovné. Objednať si ho môžu nielen školy ale aj individuálni študenti.

      Pre viac informácií kliknite tu.

     • Dôležitý oznam pre žiačky triedy I.GŠ a všetkých žiakov triedy II.C

     •  

      Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre žiačky I.GŠ triedy študijného odboru kozmetik a všetkých žiakov II.C triedy od piatku 1. októbra 2021 do piatku 8. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre žiačky I.GŠ triedy študijného odboru kozmetik a všetkých žiakov II.C triedy, prítomných dňa 30. septembra 2021 na vyučovaní, platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) nájdete v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!


      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Zrušenie plánovaného zasadnutia ZRPŠ
     • Zrušenie plánovaného zasadnutia ZRPŠ

     •  

      Vážení rodičia,

      z dôvodu výskytu pozitívne testovaných osôb v našej škole a s tým súvisiacou karanténou niektorých tried sme sa rozhodli zrušiť plánované zasadnutie ZRPŠ, ktoré sa malo konať v stredu 29.9.2021.

      O náhradnom termíne ZRPŠ, v ktorom prebehnú aj voľby zástupcov z radov rodičov do Rady školy, Vás budeme včas informovať na webovej stránke školy, facebookovej stránke školy a prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Ďakujem za pochopenie.

      S pozdravom

       

      Ing. Vojtech Wagner
      riaditeľ školy

       

     • Dôležitý oznam pre žiakov triedy II.AN

     • Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov II.AN v dňoch od pondelka 27. septembra do utorka 5. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.AN, prítomných dňa 24. septembra na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!


      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

     • Dôležitý oznam pre žiakov tried II.GŠ, III.C, I.B, II.B a II.A

     • Z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby platí pre všetkých žiakov II.GŠ, III.C, I.B, II.B a II.A v dňoch od pondelka 27. septembra do pondelka 4. októbra 2021 (vrátane) DIŠTANČNÁ FORMA VYUČOVANIA.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania podľa platného rozvrhu online a využívať stránku (aplikáciu) EduPage, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať výučba jednotlivých predmetov. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Pre všetkých žiakov II.GŠ, prítomných dňa 23. alebo 24. septembra na vyučovaní a žiakov tried III.C, I.B, II.B a II.A prítomných dňa 24. septembra na vyučovaní platí 10-dňová povinná karanténa. Bližšie informácie (výnimky z karantény, obdobie trvania karantény a iné) sa dočítate v aktuálne platnej Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247/2021 V. v. SR zo dňa 8.9.2021 (odkaz nájdete tu).

      Sledujte prosím aj ďalšie informácie na EduPage.

      Zostaňte zdraví!

       

      Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

    • Prosba o pomoc pre nášho bývalého žiaka
     • Prosba o pomoc pre nášho bývalého žiaka

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      keďže naša škola nie je len o vzdelávaní, ale snažíme sa spolu tvoriť jednu veľkú rodinu, nenechala nás chladnými prosba o pomoc, ktorá sa v týchto dňoch šíri na facebooku. Záleží nám na každom jednom žiakovi, a to nielen v čase pokiaľ navštevuje našu školu, ale aj po jej ukončení.

      Náš bývalý študent Vladko Isak mal koncom letných prázdnin vážny pracovný úraz na stavbe v Belgicku, kde počas leta brigádoval. Po páde zo strechy vo výške 10m utrpel vážne zranenia, následky ktorých ho zrejme budú sprevádzať po celý život. Prekonal mnohé náročné operácie a ďalšie ho ešte len čakajú.

      Nakoľko sa ešte stále nachádza v nemocnici v Belgicku, rodina oslovila prostredníctvom sociálnej siete facebook jeho priateľov a známych s prosbou o finančnú pomoc. Cieľom tejto zbierky je zabezpečiť Vladkov prevoz na Slovensko. Podrobnosti tohoto nešťastia si môžete prečítať v statuse jeho brata, ktorý zverejnil na facebooku.

      Ak ani Vás toto nešťastie nenechalo chladnými a rozhodli ste sa pomôcť nášmu bývalému spolužiakovi, môžete tak urobiť na čísle účtu 

      SK18 0900 0000 0051 7175 8185

      Do tejto zbierky sa v priebehu budúceho týždňa zapojí aj naša škola.

       

      Ďakujeme

       

       

    • Výzva na voľby členov rady školy
     • Výzva na voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, Kežmarok, vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole, Garbiarska 1 v Kežmarku v kategórii zástupcovia rodičov.

      Do Rady školy sa majú zvoliť dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy. Kandidáta do Rady školy za rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

      Voľby členov Rady školy v termíne do 15. októbra 2021, resp. podľa vývoja epidemiologickej situácie a rozhodnutia hlavného hygienika v súvislosti s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19, zabezpečí riaditeľ školy, ktorý vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre skupinu volených zástupcov. 

      Príloha:
      vyzva_na_volby_clenov_rady_skoly_21.pdf