• Oznam

     • Milí žiaci, vážení rodičia, milí učitelia,

      Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga zo dňa 26. marca 2020 sa až do odvolania prerušuje vyučovanie na všetkých školách v SR.

      MATURITNÉ SKÚŠKY
      Pre tento školský rok sa ruší externá časť a písomná forma internej časti MS. Ústna forma internej časti MS sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30.6.2020. Minister ubezpečil všetkých maturantov, že určite budú mať možnosť do 30.6.2020 zmaturovať.

      ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY
      Záverečné skúšky učebných odborov vrátane ich praktickej časti sa uskutočnia najskôr po dvoch týždňoch od odvolania prerušenia vyučovania.

      PRIJÍMACIE SKÚŠKY
      Prihlášky na štúdium na SŠ bude možné podať do 15.5.2020, pričom potvrdenie od lekára nebude potrebné. Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30.6.2020.

      Minister predpokladá, že školský rok skončí 30.6.2020 a letné prázdniny budú v obvyklom termíne.

      Informácie budeme priebežne aktualizovať. Prajem Vám veľa zdravia a veľsíl na prekonanie a úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie.


      PhDr. Marta Sabolová
      riaditeľka školy, v.r.

       

     • Oznam pre žiakov, ktorí poberajú sociálne štipendia:

     • Sociálne štipendiá za mesiac február 2020 sa budú vyplácať v pondelok 30. marca 2020 a utorok 31. marca 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hod. na vrátnici v budove školy.

      Žiak, ktorý si príde po štipendium musí mať rukavice, rúško a vlastné pero na podpis (v prípade ak nebude mať jednu z týchto vecí nebudú mu vyplatené peniaze). Žiaci pristúpia k okienku po jednom ostatní čakajú pred budovou školy. Žiak si prevezme obálku s peniazmi, podpíše prevzatie vlastným perom a ihneď odchádza z budovy.

      Žiadame žiakov aby dodržali stanovené termíny aj opatrenia aby mohli dostať svoje peniaze.

     • Kozmetický a kadernícky salón nebude dočasne poskytovať služby pre verejnosť

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje verejnosti, že kozmetický a kadernícky salón nebude od 10.3.2020 až do odvolania poskytovať služby pre verejnosť.

      Za pochopenie ďakujeme.

     • Voľné pracovné miesto

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru:

       

     • Cechové a remeselné fašiangy - 21.2.2020

     • Naša škola sa v piatok 21.2.2020 zapojila do programu i fašiangového pochodu kežmarským námestím (v rámci akcie Cechové a remeselné fašiangy).

     • Videá pre maturantov: čo je dôležité pri v externej a internej časti maturitnej skúšky zo SJL a čo nás čaká pri ústnej maturite

     • Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3 videá o maturitnej skúške Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite

       

      Všetky videá o maturite sú dostupné na našej webovej stránke aj tu:

      Link  na video Ako funguje maturitná skúška? je tu:  https://vimeo.com/389542395

      Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity? je tu https://vimeo.com/389568646

      Link na video Ako prebieha maturitná skúška?  je tu https://vimeo.com/392086164

      Veríme, že táto pomôcka pre maturantov prispeje vďaka im blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa majú v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju skúšku dospelosti.  

     • Študentské parlamentné voľby 2020

     • V piatok 7. februára 2020 sme pre žiakov na našej škole opäť organizovali simulované študentské voľby, tentoraz išlo o celoslovenskú študentskú akciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.

      Voľby dali žiakom príležitosť vyskúšať si na vlastnej koži situáciu, v ktorej sa reálne ocitnú o pár rokov, no mnohí už o pár dní. Vedieť sa zorientovať vo volebnej miestnosti, v zoznamoch volených kandidátov, či ocitnúť sa za volebnou plentou a pod dohľadom komisie vhodiť lístok do volebnej urny - tomu čelili viacerí žiaci prvý krát.

      Azda to mladým ľuďom pomôže a v skutočnom živote pristúpia k svojim volebným právam zodpovedne, keďže účasť v týchto simulovaných voľbách bola pomerne nízka - 34,19 %. Naši žiaci by do parlamentu svojimi hlasmi poslali 6 politických subjektov:

      Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (so ziskom 22,03 % platných hlasov), SME RODINA (19,49 %), Sloboda a Solidarita (13,56 %), Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia (12,71 %), ZA ĽUDÍ (5,93 %) a VLASŤ (5,93 %).

     • Študentské voľby 2020

     • Aj v školskom roku 2019/2020 záleží na hlase mladých ľudí. V piatok 7.2. pre žiakov na našej škole opäť organizujeme simulované študentské voľby, tentoraz ide samozrejme o parlamentné voľby.

      Ak ste výber svojich kandidátov odkladali na neskôr, je čas to napraviť. Zajtra počas vyučovania príďte odovzdať svoj hlas a pripravte sa tak na skutočné voľby, ktorými spoluvytvárame budúcnosť nás všetkých. 

     • Školský karneval (6.2.2020)

     • Ani tento rok u nás v škole na úvod februára nesmeli chýbať karnevalové masky, prevleky a zábava ;) Ďakujeme zúčastneným pedagógom i žiakom.

     • Prevenčná prednáška na tému závislosti - Mojsej Clinic (5.2.2020)

     • V stredu 5. februára 2020 sa v telocvični našej školy uskutočnila už druhá úspešná prednáška na tému prevencie závislosti. 

      O rizikách spojených s užívaním alkoholu a drog prednášal Braňo Mojsej, spolu s jeho hosťom Jakubom, ktorý si drogovým peklom prešiel, absolvoval liečbu a úspešne abstinuje. Prednáška priniesla žiakom množstvo potrebných informácií, ako aj zodpovedaných otázok.

     • Karneval

     • Žiacká školská rada pozýva študentov našej školy na Karneval, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 6.2.2020 v telocvični.

     • Vianočná výzdoba tried v našej škole

     • Aj tento rok nám naši žiaci záver roka spríjemnili vianočnou výzdobou svojich tried a krátkym programom.

      V súťaži o naj vianočnú triedu získala prvenstvo trieda II.GŠ, na stupienky víťazov ešte vystúpili II.AN a III.B spolu s III.C. Sladko-slaná odmena za účasť potešila i I.GŠ, III.GŠ a IV.GŠ.

     • Beseda s výrobkyňou prírodnej pleťovej kozmetiky RNDr. Máriou Slavkovskou - 11.12.2019

     • V stredu 11. decembra 2019 sa žiačky študijného odboru kozmetik a učebného odboru manikér-pedikér zúčastnili besedy s RNDr. Máriou Slavkovskou, výrobkyňou prírodnej pleťovej kozmetiky.

      V priestoroch praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici mali žiačky možnosť aplikovať jednotlivé kozmetické prípravky na rôzne typy pleti s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti.    

      Fotografie z besedy si môžete pozrieť tu:  Beseda s výrobkyňou prírodnej pleťovej kozmetiky RNDr. Máriou Slavkovskou - 11.12.2019

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu

     • Žiacka školská rada vyhlásila v mesiaci december súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu.

      Vyhodnotenie sa uskutoční v pondelok 16.12.2019 cez veľkú prestávku. Zapojené triedy si pripravia okrem vianočnej triedy aj krátky vianočný program. Na tri víťazné triedy čakajú sladko - slané odmeny :-). 

     • Vianoce s úsmevom 2019

     • V utorok 10. decembra 2019 sa naša škola už tradične zapojila do verejnej zbierky Vianoce s úsmevom 2019 a ukázala, že aj my máme srdce na správnom mieste. Žiaci vyzbierali v uliciach Kežmarku sumu 373,37 €. 

      Každoročná predvianočná zbierka neslúži len na pomoc rodinám v núdzi v čase Vianoc. Tieto vyzbierané prostriedky umožňujú organizácii Úsmev ako dar pomáhať deťom a rodinám v ohrození. V mnohých domácnostiam bude svietiť elektrina, mnohé deti neostanú hladné, dostane sa im potrebnej zdravotnej a ľudskej starostlivosti.

     • Deň otvorených dverí

     • Milí žiaci a rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 10. decembra 2019 od 8.00 do 12.00 hod. v priestoroch dielní praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici č.1 a v stredisku gastronomických odborov na Garbiarskej ulici č.1 v Kežmarku.

      Využite jedinečnú možnosť vidieť priestory našej školy a dozvedieť sa aktuálne informácie o odboroch, ktoré ponúkame :)

     • Mikulášska zbierka pre rodinu Jašňákovú

     • Ziacka školská rada organizuje dňa 6.12.219 v priestoroch našej školy Mikulášsku zbierku pre rodinu Jašňákovú z Lendaku.

      Prispieť môžete nielen finančne, ale aj ovocím a sladkosťami. Pre bližšie info kontaktovať p. uč. Glodžákovú, p. uč. Jurskú alebo predsedu žiackej školskej rady Sofiu Harastyovú z II.GŠ.