• Kvapka ľudskosti 2023
     • Kvapka ľudskosti 2023

     • Milí priatelia, aj v tomto školskom roku organizuje naša škola, v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, tradičné humanitárne podujatie Kvapka ľudskosti.

      V poradí už 14. ročník odberu krvi sa uskutoční vo štvrtok 23.11.2023 v čase od 8.00 do 11.00 hod. v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok.

      Darovanie krvi je ušľachtilý čin, ktorým môže takmer každý človek prispieť k záchrane ťažko chorého či raneného pacienta. Darovaním krvi môžeme zachrániť životy tým, ktorí to potrebujú.

      Budeme radi, ak na Kvapku ľudskosti pozvete aj svojich známych, rodinu a priateľov.

      Všetci ste srdečne vítaní!

    • Ďalšie super dni strávené medzi deviatakmi
     • Ďalšie super dni strávené medzi deviatakmi

     • V priebehu tohto týždňa sme sa opäť stretli s deviatakmi vo veľmi príjemnej atmosfére dvoch kežmarských základných škôl – ZŠ Dr. Daniela Fischera a ZŠ s MŠ sv. Kríža a dvoch základných škôl v kežmarskom regióne – ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej a ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi.

      Prezentácia nášho systému duálneho vzdelávania, aktuálnej širokej ponuky 12 študijných a učebných odborov v budúcom školskom roku, ako aj rôznorodých aktivít našej školy podnietila živý záujem zo strany školákov v podobe rôznych otázok týkajúcich sa štúdia. Pýtali sa najmä na našich súčasných zamestnávateľov, u ktorých môžu vykonávať odbornú prax a nimi ponúkané benefity. Deviataci od nás získali rôzne propagačné materiály a letáky, ktoré im pomôžu lepšie sa zorientovať pri rozhodovaní o životnej profesii.

      Vedeniu všetkých základných škôl, ako aj výchovným poradcom PaedDr. Dagmar Gáborčíkovej, Ing. Monike Krajčiovej, Ing. Ľudmile Brinckovej a Mgr. Ivovi Imrichovi ďakujeme za srdečné privítanie, ochotu a spoluprácu. A Vám, milí naši deviataci, radi otvoríme v septembri brány našej školy!

    • Po roku sme opäť zavítali medzi deviatakov základných škôl
     • Po roku sme opäť zavítali medzi deviatakov základných škôl

     • Tak ako v minulom školskom roku, ani teraz sme nezabudli na našich deviatakov na základných školách, ktorým chceme byť nápomocní pri správnom výbere ich budúceho povolania. Uplynulú stredu 18.10.2023 sme v spolupráci s výchovnými poradkyňami a vedením školy zorganizovali návštevu dvoch základných škôl v našom regióne – ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku a ZŠ v Ľubici.

      Žiakom sme poskytli dôležité informácie o ponúkaných možnostiach ich ďalšieho štúdia na našej škole. Priblížili sme im pestrú ponuku učebných a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania, jeho výhody a benefity a zároveň sme ich oboznámili s našimi aktuálnymi zamestnávateľmi, u ktorých môžu počas svojho štúdia absolvovať odborný výcvik. Ich pozornosť sme upriamili aj na možnosti uplatnenia sa na trhu práce v rámci jednotlivých odborov po ukončení školy. U budúcich nádejných prvákov sme sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom v podobe zvedavých otázok a prejaveným záujmom o propagačné materiály našej školy.

      Za ústretovosť, ochotu a skvelý prístup srdečne ďakujeme výchovnej poradkyni Ing. Mariole Jankočkovej zo ZŠ Nižná brána Kežmarok a RNDr. Michaele Mačákovej zo ZŠ Ľubica, ktoré nám promptne sprostredkovali tieto príjemné a zároveň prínosné stretnutia. Veríme, že práve výber našej školy bude pre budúcich stredoškolákov tým správnym rozhodnutím, ktorý im pomôže uplatniť sa v praxi. Už teraz sa na Vás tešíme!
       

    • Kvetinová záhrada a bylinkové záhony
     • Kvetinová záhrada a bylinkové záhony

     • Vďaka šikovným rukám žiakov učebného odboru stolár a stavebná výroba vznikla pri našej škole kvetinová záhrada a bylinkové záhony.

      Veríme, že úrodu zo záhonov budú využívať naši kuchári, medonosné rastliny zas budú prínosom pre prácu žiakov včelárskeho krúžku.

      V budúcnosti plánujeme tento priestor rozšíriť o prvky pre outdoorové vyučovanie a aktivity.

    • Zúčastnili sme sa Burzy informácií a stredných škôl v Poprade
     • Zúčastnili sme sa Burzy informácií a stredných škôl v Poprade

     • Vo štvrtok 12.10.2023 sa v Poprade konala Burza informácií a stredných škôl zameraná na poskytovanie informácií pre budúcich absolventov základných škôl o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov a stredných škôl.

      Pozvanie na burzu, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade, prijala i naša škola. Naším prvoradým cieľom bolo poskytnúť návštevníkom burzy, žiakom deviatych ročníkov základných škôl, ich rodičom, výchovným poradcom a širokej verejnosti podrobné informácie a propagačné materiály o možnostiach štúdia na našej škole, ponúkaných študijných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku, systéme duálneho vzdelávania a benefitoch poskytovaných našimi zmluvnými zamestnávateľmi, aktivitách školy, ako aj o uplatnení absolventov v praxi podľa jednotlivých odborov štúdia.

      V našom prezentačnom stánku predviedli ukážky svojej práce a svoju zručnosť i naši žiaci, ktorí preukázali, že o zvolený odbor majú skutočný záujem. Deviatakov zaujala najmä práca stolárov, kaderníčok, kozmetičiek či budúcich poštárov, ktorí našu školu, spolu s pedagógmi, vzorne reprezentovali a trpezlivo odpovedali na ich zvedavé otázky.

      Celému tímu, ktorý sa podieľal na príprave prezentácie školy na Burze informácií, srdečne ďakujeme. Veríme, že širokou ponukou kvalitných študijných a učebných odborov sme upútali záujem a presvedčili čo najviac nádejných prvákov o ďalšom štúdiu práve u nás a uľahčili im tak rozhodnutie pri správnom výbere budúceho povolania. Tešíme sa na Vás!

    • Našu ponuku odborov sme prezentovali na rodičovskom združení v Lendaku
     • Našu ponuku odborov sme prezentovali na rodičovskom združení v Lendaku

     • Nakoľko sa deviatakom základných škôl pomaly blíži čas podávania prihlášok na stredné školy, radi sme prijali pozvanie Mgr. Márie Hudáčekovej, zástupkyne Spojenej školy v Lendaku a zúčastnili sme sa rodičovského združenia, určeného rodičom žiakov deviatych ročníkov.

      Na tomto stretnutí sme prezentovali pestrú a zaujímavú ponuku študijných a učebných odborov našej školy na ďalší školský rok. Rodičia sa živo zaujímali o štúdium u nás, mnohých oslovila hlavne možnosť duálneho vzdelávania, uplatnenie absolventov na trhu práce, ako aj ďalšie výhody štúdia na našej škole.

      Pani zástupkyni Mgr. Hudáčekovej ďakujeme za pozvanie: sme radi, že aj takouto formou sme mohli rodičom priblížiť možnosti ďalšieho vzdelávania ich detí po ukončení ZŠ.

    • Zúčastnili sme sa Odborného seminára pre členov školských parlamentov
     • Zúčastnili sme sa Odborného seminára pre členov školských parlamentov

     • Pod záštitou Rady mládeže Prešovského samosprávneho kraja prebiehal v Spišskej Belej v dňoch 5.10. a 6.10.2023 Odborný seminár pre členov školských parlamentov.

      Zúčastnili sa na ňom zástupcovia školského parlamentu našej školy Veronika Svitanová, Dominika Gelatová, Patrícia Pištová, Samuel Kitz a Lukáš Kolodzej, ktorí získali informácie o fungovaní školských parlamentov i o podpornej legislatíve a aktuálnych dokumentoch.

      Oboznámili sa s kompetenčným profilom člena, venovali sa efektívnej propagácii parlamentu a jej nástrojom, spolupráci v tíme, motivácii a event manažmentu. Tvorivým spôsobom získavali informácie o aktivitách a práci v školskom parlamente.

    • Príprava a servis jedál a nápojov
     • Príprava a servis jedál a nápojov

     • Kulinárske zážitky účastníkom Literárneho Kežmarku v Lýceu, ale aj seniorom na stretnutí v Mestskom kultúrnom stredisku, pripravili naši žiaci, spoločne s majstrami odbornej výchovy gastronomických odborov.

    • Zúčastnili sme sa vernisáže výstavy venovanej Martinovi Kukučínovi
     • Zúčastnili sme sa vernisáže výstavy venovanej Martinovi Kukučínovi

     • Tohtoročný 58. ročník Literárneho Kežmarku bol venovaný velikánovi slovenskej literatúry, Martinovi Kukučínovi.

      Zúčastnili sme sa odborného seminára a vernisáže výstavy v Kežmarskej galérii, ktorá bola venovaná jeho životu a pôsobeniu na ostrove Brač (Chorvátsko), v Chile a v Argentíne, kde sa stal veľmi známym lekárom, ktorý nezištne pomáhal ľuďom.

      Celý svoj život túžil vrátiť sa domov, na svoje milované Slovensko... Ďakujeme!

    • Na našej škole prebehlo online testovanie FinQ
     • Na našej škole prebehlo online testovanie FinQ

     • Naši prváci sa zúčastnili vstupného online testovania FinQ týkajúceho sa rozvoja finančnej kultúry. Cieľom testovania bolo zistiť, aké vedomosti z danej oblasti naši študenti aktuálne dosahujú.

      Program FinQ sa venuje finančnému vzdelávaniu žiakov. Tí sa učia uvažovať v súvislostiach, vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov a zdokonaľovať sa v oblasti financií.

      Výsledky ich vedomostí majú žiaci aj rodičia k dispozícii na platforme EDUQ pod svojim prihlasovacím menom a heslom.