• Školský rok 2023/2024 sa začne v pondelok 4.9.2023
     • Školský rok 2023/2024 sa začne v pondelok 4.9.2023

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok, oznamuje žiakom a ich rodičom, že slávnostné zahájenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 o 9.00 hod. v átriu školy.

      Príchod žiakov do školy je o 8.30 hod.

      Prvákom pripomíname, že k zápisu je potrebné doniesť si so sebou občiansky preukaz, rodný list žiaka, posledné koncoročné vysvedčenie zo základnej školy a rozhodnutie o prijatí na našu školu.

      Potvrdenia o návšteve školy budú žiakom vydávané po ukončení zápisu (resp. slávnostného otvorenia šk. roka).

      Záujemcovia o kartu ISIC sa môžu hlásiť u zástupkyne riaditeľa pre teoretické vyučovanie Ing. Slavomíry Huťovej.