• Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • V Levočskej doline sa naši žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili v týždni od 19.2.2024 do 23.2.2024 lyžiarskeho výcviku. Inštruktormi boli naši učitelia - Mgr. Galliková, Mgr. Vaverčák a Mgr. Husár.

      Aj keď niektorí študenti stáli na lyžiach prvýkrát, vďaka tomuto výcviku a úsiliu inštruktorov, sa naučili zvládnuť aj náročnejší kopec. Žiaci, ktorí sa lyžovať už vedeli, sa zdokonalili vo svojej technike lyžovania.

      Veríme, že všetci účastníci výcviku v Levočskej doline prežili krásny čas a lyžovanie sa pre nich stane športom, ku ktorému sa budú radi vracať aj v budúcnosti.

    • Stretnutie s deviatakmi na ďalších základných školách v regióne
     • Stretnutie s deviatakmi na ďalších základných školách v regióne

     • Nakoľko sa marcový termín uzávierky prihlášok na stredné školy nezadržateľne blíži, nasmerovali sme naše kroky opäť medzi deviatakov a navštívili sme ďalšie 3 základné školy v našom regióne – ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej, ZŠ s MŠ v Stráňach pod Tatrami a ZŠ v Krížovej Vsi. Predstavili sme sa im ako škola v systéme duálneho vzdelávania s možnosťou štúdia v rôznych študijných a učebných odborov , ktorá pripravuje kvalitných absolventov pre prax.

      Ďakujeme za ochotu a spoluprácu všetkým výchovným poradcom i vedeniam 24 základných škôl, ktorí nám v tomto školskom roku umožnili osobne sa stretnúť so študentmi , vytvoriť pozitívnu priateľskú atmosféru a pomôcť našej mládeži pri správnom rozhodnutí o svojom budúcom povolaní.

      Vám, milí deviataci, prajeme veľa študijných úspechov a úspešný štart na novej strednej škole!

    • Sloboda a demokracia - interaktívny workshop
     • Sloboda a demokracia - interaktívny workshop

     • Hlavnými aktérmi tohoto zaujímavého projektu boli žiaci nadstavbového štúdia. Počas troch vyučovacích hodín si mohli vyskúšať prezentovať svoje názory formou virtuálne vytvorených politických strán.

      Vďaka tejto aktivite študenti pochopili, aké dôležité je volebné právo, možnosť ísť voliť a vyjadriť tak svoj názor.

      Ďakujeme SEEDS, n.o. za to, že naďalej rozsievajú semienka informácií medzi našich študentov.

    • Jarné upratovanie okolia školy
     • Jarné upratovanie okolia školy

     • V tomto týždni sme využili pekné jarné počasie a rozhodli sme sa poupratovať okolie školy. Vyhrabali sme lístie v areáli, pozbierali odpadky a pozametali sme chodníky v okolí školy, ktoré boli po zimnej údržbe ešte posypané kamienkami.

      Pobyt na čerstvom vzduchu našich žiakov určite potešil a sme radi, že touto aktivitou sme aspoň trocha prispeli k skrášleniu nášho mesta Kežmarok.

    • Aj v tomto roku môžete poukázať 2% zo svojej dane Občianskemu združeniu TRI MOSTY
     • Aj v tomto roku môžete poukázať 2% zo svojej dane Občianskemu združeniu TRI MOSTY

     • Milí študenti, rodičia, priatelia školy,

      obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej činnosti poukázaním 2 % zo svojej dane Občianskemu združeniu TRI MOSTY pri SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok.

      Čo podporíte?

      • výchovné a vzdelávacie činnosti pre vaše deti
      • mimoškolské aktivity
      • športové podujatia 
      • zážitkovo-vzdelávacie podujatia
      • skvalitnenie našej školy
      • pomôžete deťom získať pozitívne hodnoty a užitočné zručnosti

      Všetko čo robíme, môžeme robiť aj vďaka Vám a Vašej podpore. Každú pomoc si veľmi vážime a úprimne za ňu ďakujeme.

      Predvyplnené tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2% aj postupy pre jednotlivé subjekty (zamestnanec, živnostník, firma) nájdete v tejto prílohe.

       

      Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov našej školy:

      1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
      2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku u nás neboli dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.            
      3. Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 %.

       Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % doručte najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      Postup krokov na poukázanie 2% pre fyzické osoby:

      1. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B).
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
      3. Do daňového priznania vyplňte údaje o našej organizácii do oddielu: “VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona”

       Potrebné údaje sú:
       IČO: 37943626
       Právna forma: Občianske združenie
       Obchodné meno: TRI MOSTY, o.z.
      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

      Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby:

      1. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov PO – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

       POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0 % z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0 % z dane.
       Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2 % z dane – označíte v DP, že poukazujete 2 % z dane.
      2. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma…nie však poukázaná suma).  Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti DP. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi – dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať po tom, čo nám Daňový úrad pošle informáciu o Vašom rozhodnutí poukázať 2 %
      3. Riadne vyplnené DP doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

       

       

    • Prednáška o prevencii rakoviny
     • Prednáška o prevencii rakoviny

     • V rámci Svetového dňa boja proti rakovine sme privítali v našej škole pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Poprad.

      Hlavnou témou prednášky bola rakovina prsníka, krčka maternice a hrubého čreva, pričom sa poukazovalo hlavne na dôležitosť preventívnych prehliadok.

      Prednáška bola pre žiačky zaujímavá a veľmi poučná. Ďakujeme!

    • Umiestnili sme sa na 5. mieste v medzinárodnej súťaži Kalibr Cup 2024 v Lanškroune
     • Umiestnili sme sa na 5. mieste v medzinárodnej súťaži Kalibr Cup 2024 v Lanškroune

     • Krásne modelky, korzetové šaty, biele krajky, naleštený kov a čierne klobúky nemohli chýbať na 24.ročníku medzinárodnej súťaže žiakov stredných škôl Kalibr Cup 2024 v Lanškroune na tému Steampunková jazda.

      Žiačka 1.ročníka študijného odboru kozmetik, Lea Kováčová získala v súťažnej kategórii MAKE-UP krásne 5. miesto, modelkou bola jej spolužiačka Alžbeta Irhová.

      V silnej konkurencii 34 súťažiacich v kategórii ÚČESOVÁ TVORBA nás dobre reprezentovala aj naša žiačka 1.ročníka Danka Halčinová, umiestnila sa na 17. mieste. Jej modelkou bola Aneta Sopková. Celkový vzhľad súťažiacich dotvárali kostýmy, ktoré vytvorili majsterky učebného odboru výroba konfekcie.

      Ďakujeme dievčatám za výbornú reprezentáciu našej školy, majsterkám odbornej výchovy Vladislave Hovancovej, Marte Krempaskej, Danke Kolodzejovej a Márii Benkovej za ich prípravu na súťaž.

      Video zo súťaže si môžete pozrieť aj na INSTAGRAME.

    • Exkurzia vo firme KC Interiér v Kežmarku
     • Exkurzia vo firme KC Interiér v Kežmarku

     • V piatok 9.2.2024 sa naši žiaci 2. a 3. ročníka (odbor stolár) zúčastnili exkurzie v stolárskej dielni KC Interiér v Kežmarku.

      Exkurziou nás sprevádzal pán Kavalec. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií napr. aj o práci s CNC strojom. Previedol nás celou prevádzkou, videli sme drevoobrábacie stroje, laser na vypaľovanie do dreva, lakovaciu kabínu, montáž výrobkov.

      Pánovi Kavalcovi ďakujeme za možnosť vidieť prácu v stolárskej dielni s modernou technológiou a za odborný výklad.

    • Prezentácia odborov na základných školách v Starej Ľubovni
     • Prezentácia odborov na základných školách v Starej Ľubovni

     • V uplynulom týždni sme navštívili budúcich absolventov troch základných škôl v Starej Ľubovni, aby sme im predstavili bohatú ponuku študijných a učebných odborov, ktoré môžu študovať v duálnom vzdelávaní na našej škole. Vo veľmi príjemnej atmosfére nás privítali deviataci na ZŠ Komenského, ZŠ Levočská a ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorým sme odprezentovali aj rôzne školské a mimoškolské aktivity školy.

      Záujem zo strany žiakov o štúdium u nás sa priaznivo odzrkadlil na Dni otvorených dverí, keď si budúci prváci prišli osobne pozrieť aj priestory našej školy a strediská odborného výcviku.

      Vedeniu spomínaných základných škôl i všetkým výchovným poradcom ďakujemeza ústretovosť a tešíme sa v septembri na našich nových študentov!

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

     • Vo štvrtok (8.2.2024) sa v našej škole uskutoční FAŠIANGOVÝ KARNEVAL. Stretneme sa o 10.30 hod. vo vestibule školy.

      Vítaní sú všetci, ktorí budú mať masku. Pripravili sme si pre vás občerstvenie, hry a súťaže. Tri najkrajšie masky budú odmenené.

      Tešíme sa na deň plný smiechu a zábavy.