• Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania šk. rok 2024/2025
     • Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania šk. rok 2024/2025

     • Vedenie SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok, po vykonanom zápise žiakov do učebných a študijných odborov na základe rozhodnutia gremiálnej rady a Pedagogickej rady vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na školský rok 2024/2025 na voľné – nenaplnené miesta pre žiakov v nasledujúcich odboroch:

      • 3178 F výroba konfekcie - 9 miest
      • 3686 F stavebná výroba - 3 miesta
      • 3355 H stolár, stolárka - 7 miest
      • 6488 H pracovník v gastronómií, pracovníčka v gastronómii - 1 miesto
      • 6445 H kuchár, kuchárka - 2 miesta
      • 3795 K klientsky manažér pošty - 2 miesta

      Termín uskutočnenia: 18. jún 2024

      Prihlášky do 2. kola môže zákonný zástupca žiaka podávať na adresu našej školy najneskôr do 7. júna 2024.

    • Exkurzia v Nestville Park Hniezdne
     • Exkurzia v Nestville Park Hniezdne

     • Vo štvrtok 30.5.2024 sa žiaci II.B zúčastnili exkurzie v Nestville Park Hniezdne.

      Počas prehliadky expozície Nestville Distiller s odborným výkladom sa oboznámili s históriou tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva severného Spiša. Videli jednu z najmodernejších rafinérii na výrobu liehu v Európe. Posedeli si pri šálke horúcej čokolády a zákusku v čokoládovom kráľovstve Nestville Chocolate a proces výroby čokoládových produktov mohli pozorovať cez okno.

      Získané poznatky z exkurzie zužitkujú v štúdiu vo svojom odbore.

    • Naši žiaci opäť bodovali v súťaži Mladý digitálny Európan
     • Naši žiaci opäť bodovali v súťaži Mladý digitálny Európan

     • V stredu 15. mája 2024 sa naši žiaci odboru Klientsky manažér pošty zúčastnili vedomostnej súťaže "Mladý digitálny Európan", ktorú už po šiesty rok organizuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, v spolupráci s NIVAM.

      Žiaci si overili svoje vedomosti z histórie EÚ, poznatky o jej spoločných cieľoch a hodnotách, ako aj o prínosoch členstva SR v EÚ.

      V celoslovenskom meradle najvyšší počet bodov a 86,7 % úspešnosť dosiahla Martina Michalisková a 80,0 % úspešnosťou sa môžu pochváliť Dominika Gelatová, Simona Polčáková a Adrián Polhoš.

      Našim žiakom gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov!

    • Rozlúčka maturantov so školou
     • Rozlúčka maturantov so školou

     • V piatok 17.5.2024 sa naši maturanti rozlúčili s učiteľmi, spolužiakmi a celou školou, ktorú navštevovali štyri roky.

      Pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner v slávnostnom príhovore poprial študentom veľa šťastia pri maturitnej skúške a mnoho úspechov v ďalšom živote. Za študentov sa prihovorila Lenka Kušmireková, ktorá poďakovala vedeniu školy, triednym učiteľkám a ostatným učiteľom za ich prístup a obetavú prácu počas celej doby štúdia.

      Maturantom prajeme šťastnú ruku pri výbere maturitnej témy a keďže už od pondelka ich čaká akademický týždeň, želáme im, aby si dnešný rozlúčkový deň užili a od pondelka sa mohli naplno venovať učeniu a opakovaniu maturitných otázok.

      Milí maturanti, budete nám v škole chýbať Držíme Vám palce pri maturite!

    • Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024 v našej škole
     • Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024 v našej škole

     • V stredu 15.5.2024 sa v priestoroch našej školy uskutočnili simulované „Študentské voľby do Európskeho parlamentu 2024".

      Do tejto aktivity sme zapojili študentov našej školy vo veku od 15 rokov, ktorí si mohli vyskúšať hlasovať za preferovanú politickú stranu a jej kandidátov do europarlamentu. Celý priebeh volieb zabezpečili členovia školskej študentskej rady, ktorí pripravili príjemnú atmosféru vo volebnej miestnosti.

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili na študentských voľbách, využili svoje volebné právo, a tým preukázali, že sú zodpovednými občanmi.

    • Zúčastnili sme sa aktu kladenia vencov pri príležitosti 79. výročia ukončenia II. svetovej vojny
     • Zúčastnili sme sa aktu kladenia vencov pri príležitosti 79. výročia ukončenia II. svetovej vojny

     • V utorok 7. mája sme si pietnym aktom kladenia vencov pripomenuli padlých v druhej svetovej vojne. Toto spomienkové podujatie sa uskutočnilo v areáli historického cintorína a na nádvorí hradu v Kežmarku.

      Aktu kladenia vencov pri Pamätníku popravených vojakov a partizánov na nádvorí Kežmarského hradu sa zúčastnili aj naši žiaci z tried I.GŠ, II.GŠ a I.AN.

      Aj takouto formou sme vzdali poctu a vďaku všetkým, ktorí bojovali a padli v boji za naplnenie túžby po slobodnom a mierovom živote.

    • Peter a Lucia - Mladí proti vojne
     • Peter a Lucia - Mladí proti vojne

     • Žiaci I.GŠ a III.GŠ sa vo štvrtok 2.5.2024 zúčastnili na divadelnom predstavení Peter a Lucia – Mladí proti vojne v Dome kultúry v Poprade. Podujatie bolo venované 105. výročiu úmrtia generála M. R. Štefánika (4. máj 1919).

      Pozreli sme si hru na motívy diela Romaina Rollanda o láske dvoch mladých ľudí počas prvej svetovej vojny v roku 1918, ktorí našli smrť v ruinách zbombardovaného Kostola sv. Gervaisa v Paríži. Študenti z 8 stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja, ktorí naštudovali hru pod vedením svojich pedagógov, spracovali dej tak, aby upozornili na potrebu mieru, ľudskosti a pochopenia.

      Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom projekte, ďakujeme za nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

    • Úspešne sme sa zapojili do súťaže FINN kvíz
     • Úspešne sme sa zapojili do súťaže FINN kvíz

     • V stredu 17. apríla 2024 sa žiaci prvého a druhého ročníka študijných odborov zúčastnili krajského kola súťaže FINN kvíz, zameranej na finančnú gramotnosť. Mali možnosť si tak zmerať sily so svojimi rovesníkmi z iných stredných škôl v Prešovskom kraji.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci II.GŠ Simon Šterbák a Oliver Kriššák.

      Chapcom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu!