• Deň úsmevu 2023
     • Deň úsmevu 2023

     • Vo štvrtok 25.5.2023 sa študenti II.GŠ, pod záštitou Školského parlamentu pri SOŠ Garbiarska 1, KK, zapojili do verejnej finančnej zbierky DEŇ ÚSMEVU, ktorú organizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

      Aj keď by sa mohlo zdať, že najdôležitejším aspektom tejto zbierky sú financie, jej poslaním je priniesť posolstvo empatie a spoločenskej zodpovednosti k verejnosti a upovedomiť ju o tom, že každý jednotlivec môže mať v ťažkej životnej situácii partnera na jej riešenie, lebo zdravotné, finančné, alebo situačné ťažkosti vedia prísť aj nečakane.

      Koordinácia zhmotnená do vyzbieraných financií z celého Slovenska reálne pomôže zachrániť niekoho domov a zabezpečiť potraviny, lieky alebo energie.

    • Rozlúčka našich maturantov so školou
     • Rozlúčka našich maturantov so školou

     • V piatok 19.5.2023 sa naši maturanti rozlúčili s učiteľmi, spolužiakmi a celou školou, ktorú navštevovali niekoľko rokov.

      Pán riaditeľ Ing. Vojtech Wagner v slávnostnom príhovore poprial študentom veľa šťastia pri maturitnej skúške a mnoho úspechov v ďalšom živote. Za žiakov sa prihovorila Dominika Lukáčová, ktorá poďakovala vedeniu školy, triednym učiteľkám a ostatným učiteľom za ich prístup a obetavú prácu počas celej doby štúdia.

      Maturantom prajeme šťastnú ruku pri výbere maturitnej témy a keďže už od pondelka ich čaká akademický týždeň, želáme im, aby si dnešný rozlúčkový deň užili a od pondelka sa mohli naplno venovať učeniu a opakovaniu maturitných otázok.

      Milí maturanti, budete nám v škole chýbať Držíme Vám palce pri maturite!

    • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
     • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

     • V uplynulých dňoch prebehla v našej škole ďalšia časť maturitnej skúšky, kde študenti predviedli svoje praktické zručnosti.

      Žiaci študujúci v odboroch mechanik stavebnoinštalačných zariadení, klientsky manažér pošty, podnikanie v remeslách a službách a spoločné stravovanie túto časť maturitnej skúšky vykonávali formou obhajoby vlastného projektu, alebo praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy.

      Všetci maturanti boli v praktickej časti odbornej zložky MS úspešní, k čomu im srdečne blahoželáme a v ďalších častiach MS im prajeme, aby sa im podarilo obhájiť svoje nadobudnuté vedomosti, a tak úspešne vykročili do života!

    • Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan 2023
     • Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan 2023

     • Dvanásť žiakov druhého a tretieho ročníka študijného odboru klientsky manažér pošty sa zúčastnilo školského kola súťaže Mladý digitálny Európan 2023, ktoré organizoval NIVAM. Školské kolá prebiehali v 161 stredných školách a gymnáziách formou online testu, ktorý obsahoval rôzne náročné úlohy z histórie a súčasnosti EÚ.

      Najúspešnejšími žiakmi našej školy boli Martina Michalisková, Dominika Gelatová a Tamara Polhošová s úspešnosťou nad 70 %.

      Žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov!

    • Praktická časť maturitnej skúšky v odbore kozmetik
     • Praktická časť maturitnej skúšky v odbore kozmetik

     • Žiačky študijného odboru kozmetik vykonali v dňoch 10. a 11. mája 2023 praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky v priestoroch kozmetického salóna na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.

      Študentky preukázali svoje praktické zručnosti, ktoré počas štvorročného štúdia nadobúdali na odbornom výcviku v kozmetickom salóne a v stredisku praktického vyučovania.

      Všetky naše budúce kozmetičky túto časť maturitnej skúšky úspešne zvládli. Maturantkám srdečne blahoželáme a držíme im palce na ústnych maturitných skúškach!

    • Školenie kozmetičiek s prístrojovou technikou mezoterapie
     • Školenie kozmetičiek s prístrojovou technikou mezoterapie

     • V utorok 9. mája 2023 sa v priestoroch praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici konalo školenie s RNDr. Zdenkou Zupkovou, školiteľkou firmy FELYMA, spol. s.r.o. Zvolen.

      Žiačky študijného odboru kozmetik sa v rámci školenia mali možnosť oboznámiť s prístrojovou technikou MEZOTERAPIE, určenou pre profesionálne použitie v kozmetických salónoch, ako aj so zložením jednotlivých prípravkov španielskej značky INNOAESTHETICS.

      Školiteľka podrobne informovala žiačky o účinkoch revitalizačných látok (kyselina hyalurónová, vitamíny a minerály) aplikovaných pomocou mikroinjekcií prístrojom "INJEKTOR MESOTECH". Naše budúce kozmetičky si tak obohatili svoje vedomosti v oblasti kozmetického ošetrenia tváre a dekoltu.

    • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
     • Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

     • V piatok 5. mája 2023 sa naši študenti, spolu s pedagógmi, zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov na nádvorí Kežmarského hradu, pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe, ktoré si pripomíname 8. mája.

      Aj v dnešnej dobe je dôležité žiakom pripomínať hrôzy, ktoré priniesla 2. svetová vojna a ktoré prináša každá vojna, aby si uvedomili dôležitosť udržiavania mieru a pokoja vo svete a tiež aby si uvedomili vzácnosť toho, že oni tieto hrôzy vojen zatiaľ nemusia prežívať.

      Preto patrí poďakovanie organizátorom tohto pietneho aktu za to, že aj takýmto spôsobom, môžeme v našich študentoch prehlbovať tieto myšlienky mieru a pokoja a podnietiť ich v tom, aby sa na tieto hrôzy vojny nezabudlo a aby sme im snáď vedeli aj zabrániť.

    • Prednáška spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG)
     • Prednáška spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG)

     • Cieľom našej školy je pripravovať žiakov na budúce povolanie, a to je možné len vtedy, ak teoretické vzdelávanie prepojíme aj s praxou. K tomu nám pomáhajú aj kvalifikované prezentácie odborníkov z praxe, ktorým bolo aj prezentovanie výrobkov a technológií YTONG.

      V stredu 3.5.2023 Ing. Sič, zástupca spoločnosti Xella Slovensko (výrobca stavebného materiálu YTONG), predviedol chlapcom študujúcim v stavebných odboroch murár a mechanik SIZ možnosti použitia systémov YTONG, na murovanie nosných stien a priečok, vytváranie stropov, schodísk, prekladov, dokonca šikmých striech.

      Odborná prezentácia bola veľmi zaujímavá a chlapcom otvorila možnosti orientovať sa vo svete stavebníctva a spoznávať nové a moderné stavebné technológie a materiály.