• Voľné pracovné miesto: Majster odbornej výchovy pre učebný odbor Strojný mechanik
     • Voľné pracovné miesto: Majster odbornej výchovy pre učebný odbor Strojný mechanik

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru na celý pracovný úväzok  (37,5 hod. týždenne) majstra odbornej výchovy pre učebný odbor Strojný mechanik. 

       

      Pracovné podmienky:

      • pracovný pomer na dobu určitú od 1.1.2024, s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

      Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.:

      •  vyučený v odbore  strojný mechanik, alebo v príbuznom odbore  – (stredoškolské vzdelanie (maturita + výučný list v odbore) , alebo
      •   VŠ 1.st. (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie  v príslušnom, alebo v príbuznom odbore

      Ďalšie požiadavky:

      • znalosť práce s PC,
      • komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita

      Forma odmeňovania:

      • v zmysle zákona NR SR 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práve vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z,. ktorým s ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práve vo verejnom záujme.

      Požadované doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
      • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
      • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
      • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
      • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
      • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedag. zam. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Termín podania žiadosti:

      Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na dresu školy, alebo emailov v termíne do  17.11.2023.

      Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

       

      Adresa školy: Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 
                             Garbiarska 1
                             060 01 Kežmarok

      Kontakt:

      tel.: +421 52 452 33 53 

      e-mail: sekretariat@sosgarbiarska.sk  

       

       

    • Slávnostné stolovanie
     • Slávnostné stolovanie

     • Príjemnú atmosféru pri príležitosti životného jubilea vytvorili naši žiaci krásnym slávnostným stolovaním. Prácu žiakov a majstrov odbornej prípravy ocenili naši zákazníci veľkou pochvalou: „Majsterka so svojím tímom nám splnili všetko podľa predstáv.“

      Pochvala je cennou formou motivácie. Ďakujeme.

    • Na našej škole prebehli virtuálne voľby
     • Na našej škole prebehli virtuálne voľby

     • "Virtuálne voľby - Sloboda a demokracia" - touto aktivitou sme ukončili týždeň plný zážitkovo vzdelávacích programov v spolupráci s neziskovou organizáciou SEEDS.

      Naši maturanti, prvovoliči, si založili vlastné politické strany s programom, logom, rozpočtom a pokúsili sa presvedčiť svojich spolužiakov (voličov). V závere prebehli simulované voľby v ktorých získala najviac hlasov strana "MLADOSŤ ROZUMU" so ziskom 80 % hlasov.

      Žiaci - prvovoliči si tak mohli uvedomiť dôležitosť nadchádzajúcich parlamentných volieb.

    • Zaujímavé prednášky na našej škole
     • Zaujímavé prednášky na našej škole

     • Počas tohto týždňa sme pre našich žiakov pripravili v spolupráci s neziskovou organizáciou SEEDS interaktívne prednášky na témy: "Riziká sociálnych sietí" a "Ako správne debatovať - alebo úvod do kritického myslenia".

      Žiaci si prostredníctvom rôznych aktivít mohli vyskúšať správne argumentovať, ale aj rozlíšiť hoax a pravdivú informáciu.

      Naša spolupráca so SEEDS n.o. pokračuje v tomto roku, tešíme sa na ďalšie zaujímavé aktivity.

    • Návšteva z Weilburgu
     • Návšteva z Weilburgu

     • V dňoch 12.9.2023 až 23.9.2023 mala naša škola česť po 25 rokoch stretnúť sa s partnerskou školou z Weilburgu.

      Učitelia a žiaci mali vopred pripravený bohatý program návštev a výletov, z ktorých si odniesli množstvo nezabudnuteľných zážitkov: napríklad opekačka (spolu s našimi žiakmi na školskom dvore), spoločný projekt Slovenský a nemecký školský systém, návšteva Belianskej jaskyne, exkurzia vo firme HENGSTLER, túry do Vysokých Tatier a Slovenského raja.

      Žiaci a ich nemeckí pedagógovia boli nadšení návštevou našej krajiny a jej prírodnými krásami a už teraz sa tešia na opätovné stretnutie s nami v ďalšom školskom roku.

    • Je za nami je 11. POĽOVNÍCKY DEŇ a my sme na ňom rozhodne nemohli chýbať!
     • Je za nami je 11. POĽOVNÍCKY DEŇ a my sme na ňom rozhodne nemohli chýbať!

     • Výborná chuť jelenieho kotlíkového gulášu, pečenej klobásky, osviežujúcich nápojov a kávy prilákala k nášmu stánku množstvo spokojných zákazníkov.

      Za pekne prestreté stoly sme dostali pochvalu aj od majstra kuchára Marcela Ihnačáka.

      Pre poľovníkov združených v Okresnej organizácií SPZ v Kežmarku pripravili naši žiaci raut s chutným občerstvením.

      Ďakujeme žiakom gastronomických odborov aj majstrom odbornej výchovy, ktorí ich pri práci usmerňovali, za krásnu reprezentáciu školy.

    • Medzinárodná reprezentácia školy - Kráľovské džadky zo Spiša (Royal džadky from Zipserregion)
     • Medzinárodná reprezentácia školy - Kráľovské džadky zo Spiša (Royal džadky from Zipserregion)

     • V spolupráci s mestom Kežmarok naši šikovní žiaci učebného odboru kuchár, usmernení majstrom odbornej výchovy Bc. Jozefom Kopkášom, pripravili recept na Kráľovské džadky zo Spiša. Použitý recept na toto tradičné a chutné jedlo bude publikovaný v knihe PES Group Cookbook Project, kde budú tradičné recepty z rôznych historických miest.

      Pripraviť Kráľovské džadky zo Spiša bolo pre našich žiakov výzvou, zážitkom i dobrodružstvom a navyše - chutili skvele! Pri ich príprave sa tak snúbila moderná kuchyňa s prvkami tradícií, ktoré si v našom regióne stále udržiavame.