• Začali sa letné prázdniny 2024
     • Začali sa letné prázdniny 2024

     • Všetkým žiakom a učiteľom prajeme zaslúžený oddych: užite si pohodové chvíle, načerpajte nových síl, zrelaxujte a naplno si užite neopakovateľnú atmosféru letných prázdnin.

      Školský rok 2024/2025 sa začne v pondelok 2. septembra 2024.

    • Celoslovenská súťaž Objav PEDAS
     • Celoslovenská súťaž Objav PEDAS

     • V stredu 26.6.2024 sme sa spolu so žiakmi III. GŠ a II. GŠ zúčastnili odovzdávania cien v celoslovenskej súťaži Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava. Naše žiačky Martina Michalisková, Simona Polčáková a Veronika Svitanová obsadili nádherné 5. miesto. Ako výhru si domov odnášajú pobyt v Belušských Slatinách, ktoré spravuje Slovenská pošta, a.s.

      Odovzdávanie cien prebiehalo na Žilinskej univerzite, ktorá spolu s Ministerstvo dopravy zastrešuje túto súťaž. Naše žiačky úspešne svoj projekt obhájili a prezentovali ho pre aulou plnou žiakov i popredných hostí z ministerstva, univerzity i mesta Žiliny.

      Po návšteve ŽU sme si prezreli centrum mesta Žilina a vo večerných hodinách sme sa šťastne vrátili domov.

      Žiačkam gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v iných oblastiach ich študentského života!

    • Vynikajúce učebné pomôcky od našej žiačky Anety Sopkovej
     • Vynikajúce učebné pomôcky od našej žiačky Anety Sopkovej

     • V rámci odborných predmetov naša žiačka Anetka Sopková (1. ročník učebného odboru kaderník), pod vedením učiteľov odborných predmetov, tvorivou a zábavnou formou vytvorila učebné pomôcky „STUPNICA pH“ a „FAREBNÝ KRUH“.

      Veríme, že namaľované pomôcky výrazne skvalitnia vyučovací proces našich žiakov v študijnom odbore kozmetik – vizážista a v učebnom odbore kaderník.

      Ďakujeme!

    • Oceňovanie najlepších študentov v odbore Klientsky manažér pošty
     • Oceňovanie najlepších študentov v odbore Klientsky manažér pošty

     • Vo štvrtok 20.6.2024 sa žiačky odboru Klientsky manažér pošty I. GŠ, II. GŠ a III. GŠ zúčastnili na slávnostnom oceňovaní najlepších študentov v systéme duálneho vzdelávania u zamestnávateľa Slovenská pošta, a.s.

      Slávnostne stretnutie sa uskutočnilo na ústredí Slovenskej pošty v Banskej Bystrici a zúčastnili sa ho dualisti 4 škôl - z Trenčína, Banskej Bystrice, Žiliny a Kežmarku. Toto stretnutie zorganizoval Ing. Filip Kamenský, riaditeľ ľudských zdrojov a bezpečnosti v spolupráci s Mgr. Angelou Lazorovou, ktorá je zodpovedná za organizáciu duálneho vzdelávania na Slovenskej pošte, a.s.

      Stretnutie sa nieslo v príjemnej neformálnej atmosfére, spoločne sme prediskutovali systém praktického vyučovania na Slovenskej pošte a hľadali možnosti, ako tento odbor ešte viac zatraktívniť pre budúcich študentov. Prihovorila sa nám absolventka tohto odboru, ktorá je už ročným zamestnancom Slovenskej pošty – poukázala na výhody duálneho vzdelávania v jej pracovnom živote. 

      V závere stretnutia prebehlo slávnostné odovzdávanie certifikátov a cien navrhnutým študentkám. Za našu školu boli ocenené Simona Polčáková – III. GŠ a Juliana Mišalková – II. GŠ.

      Oceneným žiačkam gratulujeme!

    • Láska kvitne v každom veku
     • Láska kvitne v každom veku

     • Zapojili sme sa do dobrovoľníckej akcie - Láska kvitne v každom veku, ktorej cieľom je pripomenúť seniorom v zariadeniach, ako nám na nich záleží.

      Žiaci I.B, I.GŠ, II.GŠ a I.AN vyrobili pozdravy s motívom kvetov. Vďaka kolektívu školy sme mohli zakúpiť živé kvety a sladkosti, ktorými sme seniorov v DSS ŽIVOT SPIŠSKÉ HANUŠOVCE obdarovali. Pripojili sme i poďakovanie pani riaditeľke a zamestnancom DSS Život.

      Odmenou nám bol úsmev a milé slová vďaky.

    • Festival študentského remesla - Sprievod mestom
     • Festival študentského remesla - Sprievod mestom

     • Festival študentského remesla sme ako každý rok začali krásnym sprievodom mestom v historických kostýmoch s rekvizitami, ktoré symbolizujú učebné a študijné odbory ponúkané na našej škole.

      Ďakujeme pani učiteľke Jarmile Husákovej a dievčatám z odboru kozmetik a kaderník za prípravu a výrobu rekvizít, zabezpečenie kostýmov a organizáciu sprievodu.

    • Veľký úspech našich žiakov na Festivale študentského remesla 2024 - Fotogaléria z jednotlivých súťažných kategórií:
     • Veľký úspech našich žiakov na Festivale študentského remesla 2024 - Fotogaléria z jednotlivých súťažných kategórií:

      • Murárska súťaž: Dymník (komín), Ľubomír Šoltés, Dalibor Holub, 2. miesto
      • Stolárska súťaž: Tácňa na kráľovskom dvore, Adam Mačičák, Dávid Korec, 3. miesto
      • Súťaž v odevnej tvorbe: Móda – s láskou k remeslu, s rešpektom ku histórii, Petra Kovalčíková, 3. miesto
      • Kadernícka súťaž: Návrat ku kráse - Vlasy ako koruna krásy, Daniela Halčinová, 3. miesto
      • Vizážistická súťaž: Alabaster, Slavomíra Šalátová

      Srdečne blahoželáme!

    • Veľký úspech našich žiakov na Festivale študentského remesla
     • Veľký úspech našich žiakov na Festivale študentského remesla

     • S veľkou radosťou sa chceme pochváliť úžasným úspechom! Dnes zažiarila naša škola na Festivale študentského remesla! Získali sme prestížne ocenenie „Zlaté ruky“ Festivalu študentského remesla 2024. Kľúčom k úspechu sú naši talentovaní žiaci , ktorí získali tri tretie a jedno druhé miesto, ale aj ostatní súťažiaci, lebo všetci, ako jeden tím školy, prispeli k dosiahnutiu najvyššieho počtu bodov v súťažných kategóriách za školu. Ich zručnosti nás napĺňajú hrdosťou.

      Obrovskú vďaku chceme vyjadriť našim majstrom odbornej výchovy a celému tímu praktického vyučovania, ktorí sa svojim zanietením a profesionálnym prístupom podieľali na tomto fantastickom výsledku. Gratulujeme všetkým zúčastneným žiakom a tešíme sa na ďalšie výzvy a úspechy!

      S krásnymi zážitkami z dnešného dňa sa s Vami podelíme aj v nasledujúcich príspevkoch.

    • Aktívna práca žiakov gastronomických odborov na odbornom výcviku
     • Aktívna práca žiakov gastronomických odborov na odbornom výcviku

     • Naši šikovní žiaci gastronomických odborov sa včera opäť ukázali v plnej sile! Ich práca pri kompletnom zabezpečení oslavy životného jubilea bola skvelá. Krásne slávnostné stolovanie, chutné jedlá a pochvala od hostí hovoria za všetko! Sme na nich hrdí.

      Ďakujeme im za aktívnu prácu a tiež majstrom odbornej výchovy, že im pomáhajú rozvíjať sa.

    • Exkurzia na oblastnom spracovateľskom uzle Slovenskej pošty, a.s.
     • Exkurzia na oblastnom spracovateľskom uzle Slovenskej pošty, a.s.

     • Žiaci 3. ročníka odboru Klientský manažér pošty sa v pondelok 3.6.2024 zúčastnili exkurzie v Košiciach na oblastnom spracovateľskom uzle Slovenskej pošty, a.s.

      Priamo na prevádzke boli žiaci aktívne zapojení do triedenia listových a balíkových zásielok a sami si mohli overiť svoje 2-ročné praktické skúsenosti z odborného výcviku na pobočkách Slovenskej pošty a prepojiť ich s teoretickými poznatkami.

      Ďakujeme vedúcej HSS Košice pani Renáte Vrtikovej za prípravu a sprevádzanie počas našej našej exkurzie. Veríme, že sa do Košíc zase vrátime s ďalšími žiakmi.

    • Sme úspešní v projekte siedmeho ročníka SadOVO
     • Sme úspešní v projekte siedmeho ročníka SadOVO

     • Študenti a priatelia našej školy: Máme pre Vás skvelú správu! Zo šiestich vybraných škôl na Slovensku sme jedinou strednou školou, ktorá sa s aktívnou podporou nášho pána riaditeľa úspešne zapojila do projektu SadOVO.

      Tento projekt nám prináša možnosť vytvoriť si vlastný ovocný sad priamo na našom školskom pozemku a tiež množstvo aktivít, súvisiacich so starými odrodami ovocných stromov a kríkov.

      Tešíme sa na spoločné chvíle pri aktivitách, sadení stromov a starostlivosti o náš nový sad. Nech nás tento projekt nielen obohatí o chutné plody, ale aj stmelí ako školskú komunitu. Spolu vytvoríme "zelený a chutný" edukačný priestor pre nás všetkých!

    • Spolupráca s profesionálmi v oblasti kozmetiky a vizáže
     • Spolupráca s profesionálmi v oblasti kozmetiky a vizáže

     • Súčasťou praktického vyučovania našich kozmetičiek sú aj novinky a najaktuálnejšie trendy z oblasti kozmetiky a vizáže. Naše žiačky prvého a tretieho ročníka absolvovali dňa 28. mája kurz Advanced Evolution Gel, zameraný na modeláciu nových nechtov na šablóny.

      Dievčatá sa naučili pracovať s novými materiálmi Advanced Gel Evolution na úpravu nechtov, zlepšili svoje zručnosti a získali certifikát o absolvovaní kurzu.

      Kurz viedla školiteľka profesionálnej firmy PRIMAVERA ANDORRANA SK.