• Dnes je
  Štvrtok 25. 4. 2019
    • jún
    • 28
    • Vydávanie koncoročných vysvedčení
     • 28. 6.
     • Iná udalosť
    • jún
    • 26
    • Prijímacie skúšky na nadstavbové štúdium
     • 26. 6.
     • Školská udalosť
    • jún
    • 24
    • Koncoročná klasifikačná porada
     • 24. 6.
     • Školská udalosť
    • jún
    • 18
    • 2. kolo prijímacích skúšok
     • 18. 6.
     • Iná udalosť
    • jún
    • 17
    • Písomná časť záverečných skúšok
     • 17. 6.
     • Iná udalosť
    • jún
    • 10
    • Koncoročná klasifikačná porada 3. ročníkov učebných odborov
     • 10. 6.
     • Iná udalosť
    • jún
    • 05
    • Triedne schôdze rodičovského združenia
     • 5. 6.
     • Školská udalosť
    • jún
    • 01
    • Deň detí
     • 1. 6.
     • Modul: Kalendár
    • máj
    • 27
    • Ústna časť maturitných skúšok
     • 27.-29. 5.
     • Iná udalosť
    • máj
    • 20
    • Akademický týždeň pre maturantov
     • 20.-24. 5.
     • Iná udalosť