• Informácie pre maturantov

   •  

    Milí maturanti,

    upozorňujeme Vás, že maturitné skúšky budú prebiehať v šk. roku 2021/2022 prezenčnou formou.

    V školskom roku 2021/2022 sa predlžuje časový limit na napísanie testov z jednotlivých predmetov EČ MS, ako aj prác PFIČ MS o 15 minút (oproti časom, ktoré sú zverejnené v nasledujúcich PDF súboroch).

     

    Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v šk. roku 2021/2022 bude v dňoch:

    • 15. marec 2022 (utorok) 
     EČ a PFIČ - slovenský jazyk a literatúra

     slovenský jazyk a literatúra
     čas administrácie testov EČ MS: 9:30 – 11:25
     čas administrácie PFIČ MS: 13:00 – 15:45

      
    • 16. marec 2022 (streda)
     EČ a PFIČ - anglický jazyk, úroveň B1, B2
     EČ a PFIČ - nemecký jazyk, úroveň B1


     nemecký jazyk – úroveň B1
     anglický jazyk – úroveň B1

     čas administrácie testov EČ MS: 9:30 – 11:25
     čas administrácie PFIČ MS: 13:00 – 14:15


     anglický jazyk – úroveň B2
     čas administrácie testov EČ MS: 9:30 – 11:45
     čas administrácie PFIČ MS: 13:00 – 14:15

     

    Náhradný termín EČ a PFIČ MS bude v dňoch 5. až 8. apríla 2022. Opravný termín EČ a PFIČ MS bude v dňoch 5. až 8. septembra 2022.


    Informácie pre žiakov, rodičov a triednych učiteľov: