• Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2019/2020 na nadstavbové štúdium

     • V priloženom PDF súbore Vám prinášame prehľad o voľných miestach v nadstavbovom odbore 6421 L spoločné stravovanie a vyhlasujeme 2. kolo prijímacieho konania na šk. rok 2019/2020 na nadstavbové štúdium. 

      Prihlášku je potrebné podať do 31.7.2019, prijímacie konanie sa uskutoční 23.8.2019. 

      - Vyhlasenie_2_kola_prijimacieho_konania_na_sk_rok_2019_2020_nadstavba.pdf