• Deň otvorených dverí

     • Milí žiaci a rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 10. decembra 2019 od 8.00 do 12.00 hod. v priestoroch dielní praktického vyučovania na Tvarožnianskej ulici č.1 a v stredisku gastronomických odborov na Garbiarskej ulici č.1 v Kežmarku.

      Využite jedinečnú možnosť vidieť priestory našej školy a dozvedieť sa aktuálne informácie o odboroch, ktoré ponúkame :)

     • Imatrikulácia prvákov - 28.11.2019

     • Vo štvrtok 28.11.2019 sa uskutočnila imatrikulácia našich prváckych tried - I.A, I.B, I.C, a I.GŠ. Privítanie prvákov sme pripravili a zorganizovali my - žiacka školská rada. Prváci súťažili v šiestich disciplínach. Najprv si vybraní žiaci prváckych tried otestovali svoje vedomosti vo vedomostnej kvíze. Na otázky museli odpovedať do 5. sekúnd. Ak nestihli, prišiel trest v podobe drepov, výskokov a kľukov. V druhej disciplíne napodobňovali prváci zvuky zvierat. V tretej disciplíne museli predviesť tradičný stoličkový tanec. V piatej disciplíne sa zahrali na Popolušku, keď ich úlohou bolo vytriediť v čo najkratšom čase fazuľu, šošovicu a hrach. Šiesta disciplína bola určená pre umelecké duše. Z každej triedy sa zvolili dvaja žiaci. Jeden si ľahol na papier a úlohou druhého bolo s fixou v ústach obkresliť jeho/jej postavu. Vyvrcholením imatrikulácie bolo zloženie "Sľubu prváka" a následné pasovanie za právoplatného prváka každého jedného z nich. Všetkým prvákom boli na pamiatku odovzdané "Osvedčenia o imatrikulácii". Ďakujeme pani riaditeľke a pánovi zástupcovi za podporu, prvákom za ich účasť, triednym učiteľom za doprovod a povzbudzovanie.

      Vaša žiacka školská rada (Sofia, Patrícia, Radovan, Filip K., Filip P., Dávid, Ivana, Zuzana, Laura, Samuel, Dominik a Zuzana Glodžáková).

      Fotografie si môžete pozrieť tu: Imatrikulácia prvákov - 28.11.2019

     • Deň Prešovského samosprávneho kraja - 12.11.2019

     • V utorok 12. novembra 2019 sme v škole opäť upriamili pozornosť na Prešovský samosprávny kraj. Vo vestibule i na otvorenej hodine bola prezentovaná štruktúra a činnosť PSK, jeho kultúrne i prírodné bohatstvo. Žiaci sa zúčasnili besedy s PhDr. Petrom Petrasom, chatárom z Rainerovej chaty vo Vysokých Tatrách a taktiež navštívili expozíciu múzea na Kežmarskom hrade.

     • 12. ročník Kvapky ľudskosti - 7.11.2019

     • Vo štvrtok 7. novembra SOŠ Garbiarska v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR usporiadala už dvanásty ročník našej tradičnej humanitárnej akcie Kvapka ľudskosti. K darcom zo širokého okolia sa pridali študenti, zamestnanci školy aj vzácni hostia - delegácia Prešovského samosprávneho kraja na čele s jeho predsedom Milanom Majerským. Až 97 úžasných ľudí sa rozhodlo pre darovanie krvi potrebnej k záchrane ľudských životov. Všetkým darcom patrí naša vďaka a úcta.

      Fotografie z tohoto podujatia si môžete pozrieť v albume  Kvapka ľudskosti - 7.11.2019.