• Oznam

     • Milí žiaci, vážení rodičia, milí učitelia,

      Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga zo dňa 26. marca 2020 sa až do odvolania prerušuje vyučovanie na všetkých školách v SR.

      MATURITNÉ SKÚŠKY
      Pre tento školský rok sa ruší externá časť a písomná forma internej časti MS. Ústna forma internej časti MS sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30.6.2020. Minister ubezpečil všetkých maturantov, že určite budú mať možnosť do 30.6.2020 zmaturovať.

      ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY
      Záverečné skúšky učebných odborov vrátane ich praktickej časti sa uskutočnia najskôr po dvoch týždňoch od odvolania prerušenia vyučovania.

      PRIJÍMACIE SKÚŠKY
      Prihlášky na štúdium na SŠ bude možné podať do 15.5.2020, pričom potvrdenie od lekára nebude potrebné. Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30.6.2020.

      Minister predpokladá, že školský rok skončí 30.6.2020 a letné prázdniny budú v obvyklom termíne.

      Informácie budeme priebežne aktualizovať. Prajem Vám veľa zdravia a veľsíl na prekonanie a úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie.


      PhDr. Marta Sabolová
      riaditeľka školy, v.r.

       

     • Oznam pre žiakov, ktorí poberajú sociálne štipendia:

     • Sociálne štipendiá za mesiac február 2020 sa budú vyplácať v pondelok 30. marca 2020 a utorok 31. marca 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hod. na vrátnici v budove školy.

      Žiak, ktorý si príde po štipendium musí mať rukavice, rúško a vlastné pero na podpis (v prípade ak nebude mať jednu z týchto vecí nebudú mu vyplatené peniaze). Žiaci pristúpia k okienku po jednom ostatní čakajú pred budovou školy. Žiak si prevezme obálku s peniazmi, podpíše prevzatie vlastným perom a ihneď odchádza z budovy.

      Žiadame žiakov aby dodržali stanovené termíny aj opatrenia aby mohli dostať svoje peniaze.

     • Kozmetický a kadernícky salón nebude dočasne poskytovať služby pre verejnosť

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje verejnosti, že kozmetický a kadernícky salón nebude od 10.3.2020 až do odvolania poskytovať služby pre verejnosť.

      Za pochopenie ďakujeme.