• Harmonogram vydávania vysvedčení dňa 30. júna 2020

     • Vysvedčenia budú odovzdávať triedny učitelia v učebniach na prízemí v novej časti budovy školy v nasledujúcom časovom rozpise:

      • 8:30 - I.AU, I. AN
      • 9:00 - I.GŠ, II.GŠ, III.GŠ
      • 9:30 - I.A, I.B, I.C
      • 10:00 - II.A, II.B, II.C
     • Organizácia vyučovania do konca šk. roka 2019/2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci !

      Na základe pokynov MŠVVaŠ SR je možné od 22. júna 2020 realizovať prezenčné vyučovanie v stredných školách.

      Na základe odporúčania Prešovského samosprávneho kraja vedenie našej školy rozhodlo nasledovne:

      • do konca školského roka 2019/2020 sa bude realizovať dištančné vzdelávanie podľa pokynov učiteľov a majstrov odbornej výchovy,
      • odovzdávanie učebníc a vysporiadanie záväzkov na teoretickom a praktickom vyučovaní bude dňa 26.6.2020 (piatok) podľa pokynov triednych učiteľov a majstrov odbornej výchovy,
      • odovzdávanie vysvedčení bude dňa 30.6.2020 (utorok) o 9.00 hod v budove školy.


     • Ako si predĺžiť platnosť preukazu ISIC?

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      aby ste aj školskom roku 2020/2021 mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      1. Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze).

      2. Priložte preukaz k terminálu v škole u Ing. Huťovej od 15.6. do 19.6. na riaditeľstve na 2. poschodí každý pracovný deň od 10.00 do 11.00 alebo od 22.6. v kabinete INF, keďže už nastupujete aj vy do školy, prípadne k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

      3. Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk, známka Vám bude doručená domov.

      V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.

       

      S platným preukazom bude môcť vaše dieťa:

      1. Denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.

      2. Využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk

      3. Uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk

      4. Uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka

      5. Mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk

      6. Využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz