• Plošné testovanie na ochorenie COVID-19

     •  

      Milí žiaci,

      upozorňujeme Vás, že vláda vyhláškou obmedzila slobodu pohybu a pobytu osôb (zákaz vychádzania) „bez negatívneho testu“ aj po 26. januári 2021.

      Je pripravený plán návratu žiakov do školy, bude však závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Vzhľadom k tomu Vám odporúčame zistiť si, kde sa bude realizovať tzv. plošné testovanie cez víkend a zúčastniť sa ho.

      Testovanie, o ktorom sa uvažovalo – žiaci, rodičia a učitelia, tak ako bol návrh MŠVVaŠ SR sa nebude realizovať, teda testovanie je vo vlastnom záujme žiakov a po vlastnej línii.

      V sobotu 23. januára a v nedeľu 24. januára 2021 bude testovanie prebiehať aj v budove riaditeľstva našej školy.

      O stave otvorenia školy Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky a sociálnych sietí.

     • Oznam o dištančnej forme vzdelávania

     • Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom, že vyučovanie od pondelka 11. januára  2021 bude s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pokračovať dištančnou formou podľa nového, čiastočne upraveného rozvrhu.

      Povinnosťou žiakov je byť v čase vyučovania online a využívať stránku (alebo aplikáciu) edupage, prostredníctvom ktorej ich budú učitelia informovať, akým spôsobom sa bude výučba daného predmetu realizovať. V prípade, ak žiak nebude počas vyučovania prítomný na online hodine, bude sa to posudzovať ako jeho neúčasť na vyučovaní.

      Nástup  žiakov do školy bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.